Результати участі здобувачів вищої освіти у олімпіадах:

2011 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Фінанси» на базі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка м. Київ та отримали почесні грамоти.
Докладніше...

2012 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ Скнар Л. В. та Нікітіна Р. Є. взяли участь у II турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка була проведена на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті Нікітіна Р. Є. посіла III призове місце і була нагороджена дипломом III ступеня.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ спеціальності «Фінанси і кредит» взяли участь у студентській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ та були нагороджені дипломом І ступеня.
Докладніше...

2013 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін: Фінанси», «Бюджетна система України», «Податковий контроль», «Облік у банках», «Банківські операції», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету Боєва О. В. та Скорозінська А. В. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», яка проводилася на базі Харківського інституту банківської справи та увійшли до 25% найкращих студентів.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ Нікітіна Р. та Голяк Ю. взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка проводилася на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті олімпіади Нікітіна Р. отримала подяку «За оригінальний підхід до розв’язання проблемних питань зі спеціальності «Фінанси і кредит» та в подарунок монографію на тему «Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання».
Докладніше...

2014 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін Фінанси» та «Страхування», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Студентка обліково-фінансового факультету МНАУ Скорозінська А. взяла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» на базі Тернопільського національного економічного університету.
Докладніше...

2017 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з освітніх дисциплін для здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 – облік і оподаткування та 072 – фінанси, банківська справа та страхування, яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Каратай Т. М. та Власюк І. М. взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» та дисципліни «Державні фінанси», яка проводилася на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. У результаті проведення олімпіад, Каратай Т.М. та Власюк І.М. були нагороджені грамотами за отримане IV місце зі спеціальності «Фінанси і кредит». Також Каратай Т.М. отримала IV місце з дисципліни «Державні фінанси».
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Жигало В. та Онуфрак Т. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси», яка проводилася на базі Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». За результатами олімпіади Тетяна Онуфрак була нагороджена грамотою за 6 місце, а Вероніка Жигало отримала сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси».
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Радюк В. та Мікуляк К. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхова справа», яка проводилася на базі Тернопільського національного економічного університету. У результаті проведення олімпіади Радюк Валентина та Мікуляк Катерина посіли IV місце, а також Мікуляк Катерина була нагороджена грамотою у номінації «За нестандартний, оригінальний розв'язок завдань».
Докладніше...

2018 р.

Здобувач вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Паламарчук В. В. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа», яка проводилася на базі Тернопільського національного економічного університету. У результаті проведення олімпіади Паламарчук Вікторія посіла призове ІІ місце.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Облік і оподаткування» Ворошилова О. Г. та Гусаренко В. В. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». У результаті проведення олімпіади Ворошилова Олена посіла призове ІІ місце та була нагороджена дипломом ІІ ступеня, а Гусаренко Вікторія посіла призове ІІІ місце, отримавши диплом ІІІ ступеня.
Докладніше...

Здобувач вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Мельник Ю. В. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державні фінанси» у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця. У результаті проведення олімпіади Мельник Юлія посіла ІV місце.
Докладніше...

2019 р.

Здобувач вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Гринчук Ю. В. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Облік у банках», яка проводилася в Університеті банківської справи. У результаті проведення олімпіади Гринчук Юлія посіла призове ІІІ місце.
Докладніше...

Здобувач вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Паламарчук В. В. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа», яка проводилася на базі Тернопільського національного економічного університету. У результаті проведення олімпіади Паламарчук Вікторія посіла призове ІІ місце.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Дутчак Я. С. та Буслаєва К. П. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». У результаті проведення олімпіади Дутчак Яна посіла призове ІІ місце та була нагороджена дипломом ІІ ступеня.
Докладніше...

Здобувач вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Гринчук Ю. В. взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» у Національному університеті державної фіскальної служби України (НУДФСУ). У результаті проведення олімпіади Гринчук Юлія посіла ІV місце.
Докладніше...

Результати участі здобувачів вищої освіти у конкурсах наукових робіт:

2011 р.

Зарічна Л. з доповіддю на тему «Міжнародний благодійний фонд Україна 3000», посіла перше місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики». Отримала сертифікат як фіналіст IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» – м. Київ.
Докладніше...

2012 р.

Павлюк Є. О. з бізнес-планом «Використання технології no-till в сільськогосподарських підприємствах Півдня України (на матеріалах фермерсько господарства «Орбіта» Березнегуватського району)», посіла І місце в фінальному етапі XIII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації «Виробництво, торгівля і сфера послуг», та була нагороджена дипломом переможця та цінним призом – телефоном HTC.
Докладніше...

2013 р.

Парфьонова І. В. з доповіддю на тему «Чи вплине законодавче регулювання ринку землі на ефективність вітчизняного аграрного виробництва?» (науковий керівник – к.е.н., асистент Чайка Т.О.) посіла І місце на VІI Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України», що було підтверджено дипломом.
Докладніше...

2015 р.

Радько Д. А. з доповіддю на тему «Прогнозування доходності сільськогосподарських підприємств методами економіко-математичного моделювання» (науковий керівник – к.е.н., доцент Бурковська А. В.) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

2016 р.

Лисенко А. О. під керівництвом к.е.н., доцента Баришевської І. В. взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. зі спеціальності «Управління проектами», який проводився на базі вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок» (м. Київ). За підсумками конкурсу отримано диплом переможця у номінації «За застосування найбільш оригінальної методики дослідження».
Докладніше...

Щербина Ю. О. з доповіддю на тему «Оптимізація податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства» (науковий керівник – д.е.н., професор Сіренко Н. М.) посіла ІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

Щербак М. М. з доповіддю на тему «Вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах» (науковий керівник – к.е.н., доцент Мельник О. І) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

Щербина Ю. О. з випускною магістерською дипломною роботою на тему «Оцінка податкового навантаження та облік розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств Березнегуватського району» (науковий керівник – д.е.н., професор Сіренко Н. М.) посіла ІІІ призове місце у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» у Житомирському державному технологічному університеті.
Докладніше...

2017 р.

Крижановська Н. М. та Дюльгер О. М. з доповіддю на тему «Діагностика типів розвитку аграрних підприємств» (наукові керівники – д.е.н., професор Сіренко Н. М., д.т.н., професор Атаманюк І. П., к.е.н., доцент Баришевська І. В.) посіли ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці» у Запорізькому національному університеті.
Докладніше...

Щербак М. М. з доповіддю на тему «Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств з використанням збалансованої системи показників» (науковий керівник – к.е.н., доцент Мельник О. І) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

Захиров М. П. та Малиновська І. О. з доповіддю на тему «Оцінка індикаторів стану фінансової безпеки та їх вплив на рівень економічної безпеки України» (науковий керівник – к.е.н., доцент Полторак А. С.) посіли ІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

Команда «Defenders of the world» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського національного аграрного університету (науковий керівник – к.е.н., доцент Лункіна Т. І.) зайняла І-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських команд «SDG in Ukraine: Look of New Generation» (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління). Також команда перемогла у номінації «Нестандартний підхід».
Докладніше...

2018 р.

Онуфрак Т. С. та Хоренженко В. В.з доповіддю на тему «Формування збалансованого страхового портфеля страховика» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Н. О. Шишпанова) посіли І призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у Миколаївському національному аграрному університеті.
Докладніше...

Тусова Н. О. та Коршунова Д. А. з доповіддю на тему «Удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент А. С. Полторак) посіли ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

2019 р.

Здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Дощенко С. О. з доповіддю на тему «Криптовалюта – мейнстрім сучасного фінансового ринку» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент А. В. Бурковська) посів призове ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти обліково-фінансового факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Юношев С. Ю. та Коротунова А. Г. з доповіддю на тему «Оптимізація фінансування аграрного сектора економіки України як напрям зміцнення фінансово-економічної безпеки держави» (науковий керівник – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування К. А. Мікуляк) посіли призове ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти обліково-фінансового факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Іваненко Г. Ю. та Костенко Т. А. з доповіддю на тему «Трансформаційна програма розвитку банківської системи України в сучасному фінансово-економічному просторі» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент А. С. Полторак) посіли призове ІІІ місце в IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» у Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти обліково-фінансового факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Костерчук К. А. з доповіддю на тему «Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України» та Хоренженко В. В. з доповіддю на тему «Фінансовий менеджмент страхових компаній України» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент О. І. Мельник) посіли І та ІІІ призові місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у Миколаївському національному аграрному університеті.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти обліково-фінансового факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Паламарчук В. В. та Хоренженко В. В. з доповіддю на тему «Розвиток механізму кредитування здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки України» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент А. С. Полторак) посіли призове І місце в II турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка».
Докладніше...

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)