Результати участі здобувачів вищої освіти у олімпіадах:

2011 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Фінанси» на базі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка м. Київ та отримали почесні грамоти.
Докладніше...

2012 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ Скнар Л. В. та Нікітіна Р. Є. взяли участь у II турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка була проведена на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті Нікітіна Р. Є. посіла III призове місце і була нагороджена дипломом III ступеня.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ спеціальності «Фінанси і кредит» взяли участь у студентській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ та були нагороджені дипломом І ступеня.
Докладніше...

2013 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін: Фінанси», «Бюджетна система України», «Податковий контроль», «Облік у банках», «Банківські операції», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету Боєва О. В. та Скорозінська А. В. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», яка проводилася на базі Харківського інституту банківської справи та увійшли до 25% найкращих студентів.
Докладніше...

Студенти обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ Нікітіна Р. та Голяк Ю. взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка проводилася на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті олімпіади Нікітіна Р. отримала подяку «За оригінальний підхід до розв’язання проблемних питань зі спеціальності «Фінанси і кредит» та в подарунок монографію на тему «Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання».
Докладніше...

2014 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін Фінанси» та «Страхування», яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Студентка обліково-фінансового факультету МНАУ Скорозінська А. взяла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» на базі Тернопільського національного економічного університету.
Докладніше...

2017 р.

Студенти обліково-фінансового факультету МНАУ взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з освітніх дисциплін для здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 – облік і оподаткування та 072 – фінанси, банківська справа та страхування, яка проводилася на базі Миколаївського НАУ. Переможців було рекомендовано до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Каратай Т. М. та Власюк І. М. взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» та дисципліни «Державні фінанси», яка проводилася на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. У результаті проведення олімпіад, Каратай Т.М. та Власюк І.М. були нагороджені грамотами за отримане IV місце зі спеціальності «Фінанси і кредит». Також Каратай Т.М. отримала IV місце з дисципліни «Державні фінанси».
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Жигало В. та Онуфрак Т. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси», яка проводилася на базі Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». За результатами олімпіади Тетяна Онуфрак була нагороджена грамотою за 6 місце, а Вероніка Жигало отримала сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси».
Докладніше...

Здобувачі вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – Радюк В. та Мікуляк К. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхова справа», яка проводилася на базі Тернопільського національного економічного університету. У результаті проведення олімпіади Радюк Валентина та Мікуляк Катерина посіли IV місце, а також Мікуляк Катерина була нагороджена грамотою у номінації «За нестандартний, оригінальний розв'язок завдань».
Докладніше...

Результати участі здобувачів вищої освіти у конкурсах наукових робіт:

2011 р.

Зарічна Л. з доповіддю на тему «Міжнародний благодійний фонд Україна 3000», посіла перше місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики». Отримала сертифікат як фіналіст IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» – м. Київ.
Докладніше...

2012 р.

Павлюк Є. О. з бізнес-планом «Використання технології no-till в сільськогосподарських підприємствах Півдня України (на матеріалах фермерсько господарства «Орбіта» Березнегуватського району)», посіла І місце в фінальному етапі XIII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації «Виробництво, торгівля і сфера послуг», та була нагороджена дипломом переможця та цінним призом – телефоном HTC.
Докладніше...

2013 р.

Парфьонова І. В. з доповіддю на тему «Чи вплине законодавче регулювання ринку землі на ефективність вітчизняного аграрного виробництва?» (науковий керівник – к.е.н., асистент Чайка Т.О.) посіла І місце на VІI Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України», що було підтверджено дипломом.
Докладніше...

2015 р.

Радько Д. А. з доповіддю на тему «Прогнозування доходності сільськогосподарських підприємств методами економіко-математичного моделювання» (науковий керівник – к.е.н., доцент Бурковська А. В.) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

2016 р.

Лисенко А. О. під керівництвом к.е.н., доцента Баришевської І. В. взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. зі спеціальності «Управління проектами», який проводився на базі вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок» (м. Київ). За підсумками конкурсу отримано диплом переможця у номінації «За застосування найбільш оригінальної методики дослідження».
Докладніше...

Щербина Ю. О. з доповіддю на тему «Оптимізація податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства» (науковий керівник – д.е.н., професор Сіренко Н. М.) посіла ІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

Щербак М. М. з доповіддю на тему «Вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах» (науковий керівник – к.е.н., доцент Мельник О. І) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

Щербина Ю. О. з випускною магістерською дипломною роботою на тему «Оцінка податкового навантаження та облік розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств Березнегуватського району» (науковий керівник – д.е.н., професор Сіренко Н. М.) посіла ІІІ призове місце у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» у Житомирському державному технологічному університеті.
Докладніше...

2017 р.

Крижановська Н. М. та Дюльгер О. М. з доповіддю на тему «Діагностика типів розвитку аграрних підприємств» (наукові керівники – д.е.н., професор Сіренко Н. М., д.т.н., професор Атаманюк І. П., к.е.н., доцент Баришевська І. В.) посіли ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці» у Запорізькому національному університеті.
Докладніше...

Щербак М. М. з доповіддю на тему «Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств з використанням збалансованої системи показників» (науковий керівник – к.е.н., доцент Мельник О. І) посіла ІІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Докладніше...

Захиров М. П. та Малиновська І. О. з доповіддю на тему «Оцінка індикаторів стану фінансової безпеки та їх вплив на рівень економічної безпеки України» (науковий керівник – к.е.н., доцент Полторак А. С.) посіли ІІ призове місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Докладніше...

Команда «Defenders of the world» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського національного аграрного університету (науковий керівник – к.е.н., доцент Лункіна Т. І.) зайняла І-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських команд «SDG in Ukraine: Look of New Generation» (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління). Також команда перемогла у номінації «Нестандартний підхід».
Докладніше...

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)