Видання навчальних підручників, посібників, монографій

 

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1 Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія] — Миколаїв, 2010. — 416 с

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2.

Scientific Communication and E-Learning : [train aid] / O. Van Cleemput, G. Hofman, G. Van Huylenbroeck, M. Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

3.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посібн. для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська, С. В. Сирцева, О. І. Мельник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.,

асистент
Мельник О.І.

4.

Теорія економічного аналізу : практикум для виконання практичних занять і самостійної роботи / М. Д. Бабенко. — 2007.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

5.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн. / М. Д. Бабенко. — 2010.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

6. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Миколаїв, 2012. — 201 с.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

7. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємствна основі інтенсифікації виробництва / Т. І. Лункіна : монографія. — Миколаїв, 2011. — 196 с.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

8. Страхування : [навч. посіб.] / Г. М. Рябенко, Н. М. Сіренко, А. С. Кравченко. — 400 c. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. (Лист № 1/11 - 12496 від 02.08.13 р.).

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.,

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

9. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону : [монографія] / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська — Миколаїв, 2015. — 244 с.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.,

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

10. Агробізнес: сучасний стан та перспективи розвитку. Колективна монографія / [О. О. Артеменко, І. В. Баришевська, Л. А. Бахчиванжи та ін]; за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. — Одеса : СВД М.П. Черкасов, 2011. — 316 с.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

11. Обліково-аналітичний механізм формування та ефективного використання оборотних активів на підприємствах АПК України / А. С. Полторак // Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах : колективна монографія; За ред. Т. А. Бурової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. — С. 102—127. (2,0 друк. арк.)

к.е.н., асистент
Полторак А. С.

12. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / О. М. Потапенко, А. С. Полторак. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 392 с.

к.е.н., асистент
Полторак А. С.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)