№ п/п

Дисципліна

Тема практичного заняття

Кількість годин

Напрям підготовки / спеціальність

1.

Облік у банках

№3. Облік касових операцій

1

6.030509 «Облік і аудит»

№4. Облік розрахункових операцій банку

1

№5. Облік депозитних операцій банку

1

№6. Облік операцій із кредитування

1

№7. Облік операцій банку з цінними паперами

1

№8. Облік операцій банку в іноземній валюті

1

Всього

6

2.

Банківські операції

№2. Розрахунково-касові операції банків

2

6.030509 «Облік і аудит»

№3. Депозитні операції банків

2

№4. Кредитні операції банків

2

№5. Операції банків з цінними паперами

2

№6. Операції банків в векселями

2

№8. Нетрадиційні банківські операції та послуги

1

Всього

11

3.

Кредитування підприємств

№4. Банківське кредитування підприємств

2

6.030509 «Облік і аудит»

№6. Особливості кредитування підприємств АПК

2

Всього

4

4.

Кредитування і контроль

№6. Процес банківського кредитування

8

8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050901 «Облік і аудит»

№8. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація та аналіз

8

Всього

16

5.

Банківські операції та послуги в АПК

№3. Депозитні операції банків

4

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

№4. Кредитні операції банків

4

№6. Операції банків з векселями

2

№8. Нетрадиційні банківські операції та послуги

2

Всього

12

6.

Звітність банків

№9. Звітність за кредитними операціями

1

8.03050901 «Облік і аудит»

№10. Звітність за депозитними операціями       

1

№11. Звітність за касовими операціями

1

№12. Звітність за операціями банку з іноземною валютою

1

№13. Звітність за операціями банку з цінними паперами

1

№15. Податкова звітність банків

1

Всього

6

7.

Управлінський облік

№8. Бюджетування і контроль.

2

6.030509 «Облік і аудит»

Всього

2

8.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність

№5. Облік необорот­них активів

2

6.030601  «Менеджмент»

 

№6. Облік запасів

2

№7. Облік оплати праці і розрахунків з працівниками

2

№10. Облік грошових коштів, розра­хункових і кре­дитних операцій

2

Всього

8

9.

Фінанси підприємств

№2. Грошові розрахунки агропідприємств

1

6.030601 «Менеджмент»

 

№8. Короткострокове кредитування основної діяльності агропідприємств

1

Всього

2

10.

Аудит банківської  діяльності

№2. Внутрішньобанківський аудит розрахунково-касових операцій, грошових білетів, цінностей

1

7.03050901 «Облік і аудит»

 

№3. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

1

№4. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

1

№5. Внутрішньобанківський аудит депозитних операцій

1

№6. Аудит операцій банків з цінними паперами

1

№7. Внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку банку

1

Всього

6

11.

Організація і методика аудиту в банках

№3. Внутрішньобанківський аудит розрахунково-касових операцій, грошових білетів, цінностей

1

8.03050901 «Облік і аудит»

№4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

1

№5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

1

№6. Аудит операцій банків з цінними паперами

1

№7. Внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку банку

1

№8. Внутрішньобанківський аудит депозитних операцій

1

№9. Внутрішньобанківський аудит оподаткування банку. Ризики, притаманні діяльності комерційного банку

1

Всього

7

12.

Фінанси підприємств

№2. Організація грошових розрахунків підприємств

4

6.030509 «Облік і аудит»

№3. Грошові надходження підприємств

4

№7. Кредитування підприємств

2

Всього

10

13.

Гроші та кредит

№8. Кредит у ринковій економіці

0,25

6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»

№11. Комерційні банки

1

Всього

1,25

Всього по кафедрі фінансів

91,25

 

 

Обговорення та затвердження плану роботи професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Обговорення та затвердження плану роботи у АБС SCROOGE III.

Обговорення та затвердження плану роботи у АБС SCROOGE III.

Обговорення та затвердження плану роботи у АБС SCROOGE III.

Обговорення та затвердження плану роботи у АБС SCROOGE III.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)