Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Сіренко Наталя Миколаївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сіренко Наталя МиколаївнаУ 2000 році закінчила Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський національний аграрний університет) та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація магістр економіст з бухгалтерського обліку і фінансів). В травні 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку аграрних підприємств регіону». З лютого 2006 року і по кінець 2007 року працювала на посаді завідуючої науково-дослідного відділу Миколаївського державного аграрного університету. В цьому ж році нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти і науки III ступеня».

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Протягом 2005-2007 років була відповідальним виконавцем бюджетних науково-дослідних тем «Наукові дослідження факторів відновлення платоспроможності та проведення експертизи фінансових показників досудової санації державних підприємств», «Розроблення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва і формування собівартості продукції тваринництва».

У 2009 році нагороджена знаком «Лідер освіти».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України». З жовтня 2010 року призначено завідувачем кафедри фінансів та директором Наукового інституту інноваційних технологій та змісту аграрної освіти. Автор більше 110 наукових та методичних робіт. У 2011 році нагороджена трудовою відзнакою «Знак Пошани».

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

 

Напрями наукових досліджень:

Сіренко Н. М. проводить наукові дослідження щодо проблем інноваційного розвитку аграрного сектора та окремих суб’єктів господарювання, формування систем інформаційного та інтелектуального забезпечення управління підприємствами, управління інноваційною діяльністю закладів вищої освіти, фінансово-кредитне забезпечення підприємств.

Є співавтором навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Страхування: навчальний посібник (2014).
 2. Бухгалтерський облік: практикум (2012).
 3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах (2010).
 4. Scientific Communication and E-Learning (2009).

Опубліковано монографії:

 1. Social responsibility as of the policy strategies of the agrarian sector development in Ukraine (2018).
 2. Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering (2018).
 3. Формування соціальної відповідальності в агрохолдингах України (2017).
 4. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України (2016).
 5. Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств (2016).
 6. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону (2016).
 7. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки (2013).
 8. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2010).

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Фінансова інфраструктура» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 2. «Облік у банках» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 3. «Страхування майна» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 4. «Економіка і фінанси страхових організацій» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 5. «Бухгалтерський облік в управління підприємством» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

Основні наукові публікації:

Навчальні матеріали

 1. Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : [монографія] – 2018.
 2. Формування соціальної відповідальності в агрохолдингах України / Formation of social responsibility in agrarian holdings of Ukraine. 2017.
 3. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : [монографія] - Миколаїв, 2016.
 4. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія] — Миколаїв, 2010. — 416 с.
 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посібн. для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська, С. В. Сирцева, О. І. Мельник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.
 6. Scientific Communication and E-Learning : [train aid] / O. Van Cleemput, G. Hofman, G. Van Huylenbroeck, M. Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.

Наукові праці

Сіренко Н.М. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Сіренко Н. М. Креативний клас у формуванні економіки знань / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип.1 (97). - С. 45-54.
 2. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 4 (96). - С. 12-24.
 3. Сіренко Н. М. Роль інституціонального середовища у формуванні економіки знань / Н. М. Сіренко, С. В. Сирцева // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 4. – Ч. 1. – С.95-100.
 4. Sirenko N. Рrospects for implementing the “participatory budgeting” as an effective instrument for implementing budgetary policy at the local level / Natalia Sirenko, Olga Melnyk, Nataliia Shyshpanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – vol. 4. – № 2.
 5. Сіренко Н. М. Становлення та розвиток соціальної відповідальності: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» - №1(34). – 2017 – С.5-11.
 6. Sirenko N. State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization / Natalia Sirenko, Inna Baryshevskaya, Anastasiya Poltorak, Nataliia Shyshpanova // Financial and credit activity: problems of theory and practice). – 2018. – Vol. 2. – no. 25 (2018). – pp.157-164.
 7. Management system for agricultural enterprise on the basis of its economic state forecastins / I. P. Atamanyuk, Y. P. Kondratenko, N. N. Sirenko // Studies in Systems, Decision and Control. – 2018.
 8. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні / Н.М. Сіренко, А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. - Вип. 3. – 2016, С. 13—19.
 9. Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences / Н.М. Сіренко, І.П. Атаманюк, Ю.О. Кондратенко. - 2016. – С. 458-468.
 10. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти / Н.М. Сіренко, Т.І. Лункіна // Index Copernicus Journals Master List. - Вип. 1(30). – 2016, С. 5-11.
 11. Формування інвестиційного кредитування інноваційного розвитку економіки / Н.М. Сіренко, І.В. Парфьонова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2015.
 12. Особливості формування разових трансакційних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія : Економічні науки. — 2015. — Випуск 2 (11). — С. 71—77.
 13. Концептуальні основи фінансування інноваційного розвитку економіки / Н. М. Сіренко, І. В. Парфьонова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. — 2015.
 14. Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 2. — 2014, С. 152—156.
 15. Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 1. — 2014. — 319 с.
 16. Финансовая стратегия в системе управления аграрных предприятий / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // 2014.
 17. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. — 2013. — №4. — С. 28—32.
 18. Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області / Н. М. Сіренко, Р. Є. Нікітіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 29—36.
 19. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.
 20. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 7 (93). — С. 101—106.
 21. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 1 (65). — С. 12—19.
 22. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України виробництві / Н. М. Сіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал. — 2012. — № 1. — С. 234—240.
 23. Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 2 (66). — С. 16—24.
 24. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції / Н. М. Сіренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — 2012. — Т. 2, Вип. 1 (4). — С. 265—272.
 25. Інвестиційні механізми інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 80.
 26. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Економіка АПК. — 2012. — № 1. — С. 43—49.
 27. Інноваційні технології в органічному землеробстві / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Вісник Хмельницького національного університету : Сер. Економічні науки. — Том 2. — № 4. — 2012. — С. 131—135.
 28. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Економіст. — 2012. — № 2 (304). — С. 17—18.
 29. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2011.— №9. — С. 128—132.
 30. Обоснование выбора стратегии инновационного развития аграрного сектора / Н.М. Сиренко // Вестник АПК Верхневолжья. — 2011. — №1(13). — С. 7—10.
 31. Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип. 3(60). — С. 18—23.
 32. Управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Т. 1, Вип. 43 (61). — С. 3—9.
 33. Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Н.М. Сіренко, Т.О. Чайка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип. 1 (58). — С. 20 — 27.
 34. Проблеми відповідності змісту фінансової звітності потребам користувачів / Н.М. Сіренко, Г.С. Куліш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Вип. 4(57). — С. 33—38.
 35. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2010. — №1. — С. 133—137.
 36. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань / Н.М.  Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009.— Вип. №4 (51). — С. 14—21.
 37. Земельні відносини в контексті інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2009. — Вип. №3 (50). — С. 42—47.
 38. Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2009. — Вип. №1 (48). — С. 9—15.
 39. Актуалізація інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в мовах глобалізації / Н.М. Сіренко // Наукові праці південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України : Кримський агротехнологічний університет : Економічні науки. — 2009. — Вип. 121. — С.71—77.
 40. Conceptual principles of creating the innovative value of a product // Nauka i Studia. — 2009. — 8(20). — P. 40—44.
 41. Scientific Communication and E-Learning / O.Van Cleemput, G.Hofman, G.Van Huylenbroeck, M.Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.
 42. Венчурний механізм забезпечення інновацій в аграрному секторі економіки України / Н.М. Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». — 2009.  № 14. — С. 177—185.
 43. Дорадча діяльність як фактор забезпечення інноваційного розвитку агарного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 109, Вип. 96. — Миколаїв :  ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — С. 95—99.
 44. Еволюція теорії економічного розвитку // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2009. — № 67. — С.178—184.
 45. Інноваційна сприйнятливість аграрних підприємств в контексті теорії дифузії інновацій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2009. — Вип. 85. — С.341—350.
 46. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрної освіти і університетської науки України :  науково-методичне видання. — Миколаїв, 2009. — 48 с.
 47. Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни / Н.М. Сіренко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : Зб. наук. праць. — Біла Церква, 2009. — Вип. 63. — С. 58—61.
 48. Особливості впровадження науково-технічних інновацій в аграрному секторі економіки / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Ред.кол. : Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. — К., 2009. — Вип. 142. — Ч. 1. — С. 170 —175.
 49. Стан та перспективи відновлення інтелектуального капіталу аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. — К. : КНЕУ, 2009. — С. 546—551.
 50. Стратегія інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко. — Миколаїв, 2009. — 416 с.
 51. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2009. — №9. — С. 43—46.
 52. Чинники вибору інноваційної стратегії аграрними підприємствами України / Н.М. Сіренко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. — 2009. — № 16 (2). — С. 344—349.
 53. Концептуальні підходи до формування державної програми реалізації інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2008. — Вип. №4 (47). — С. 51—57.
 54. Інноваційна діяльність як чинник зростання конкурентоспроможності вітчизняних аграрних товаровиробників / Н.М. Сіренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2008. — Вип. 71. — С. 340—345.
 55. Методологічні аспекти системного підходу в управлінні стратегічним розвитком аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2008. — Т. 3 — Вип. 16. — С. 153—55.
 56. Науковий потенціал інноваційного розвитку аграрного сектору України / Н.М. Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія Економіка АПК і природокористування. — 2008. — № 7. — С. 166—171.
 57. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко // Агроінком. — 2008. — № 7–10. — С. 45—47.
 58. Регіональна політика інноваційного розвитку АПК // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2008. — № 3 (19). — С. 119—123.
 59. Інноваційне забезпечення аграрного сектора як запорука сталого розвитку України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2007.— Вип. №4 (43). — С. 46—52.
 60. Система державного управління інноваційним процесом в Україні / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— Т.1. — Спец. вип.№3 (41). — С. 190—194.
 61. Інноваційна діяльність підприємств Миколаївської області / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— №2 (40). — С. 38—43.
 62. Використання інноваційних можливостей соціально-економічної системи / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 48—52.
 63. Вплив інноваційної активності підприємства на сталий економічний розвиток / Н.М. Сіренко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Т.72. — Вип.59. — Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. — С. 41—43.
 64. Перспективи інноваційного розвитку АПК України / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — Львів, 2007. — Т. 9. — № 4(35). — Ч. 2. — С. 261—265.
 65. Соціальна функція інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 50 — 54.
 66. Чинники гальмування інноваційного розвитку аграрної галузі України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006.— №4 (38). — С. 81—85.
 67. Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006. — №2 (34). — С. 78—83.
 68. Інноваційний менеджмент стратегічного розвитку підприємств. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання : матеріали Восьмих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 червня 2006 р. / Ред. Колег. П.Т.Саблука та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2006. — С. 176—178.
 69. Інновації в управлінні розвитком економіки / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір.наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 99—102.
 70. Організаційно-управлінські проблеми трансформаційної економіки та механізми їх розв’язання / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір. наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 35—42.
 71. Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2006. — №2. — С. 48—53.
 72. Формування збалансованої системи організаційно-економічного механізму антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка і управління.  — К., 2006. — № 2. — С. 60—65.
 73. Кредитування як складова організаційно-економічного механізму антикризового розвитку підприємств регіонального АПК / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2005. — №3 (31). — С. 97—104.

Участь у конференціях

 1. Вербовенко Ю. В. Перспективи фінансових механізмів в інноваційній діяльності України / Ю. В. Вербовенко, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 2. Сергієнко Т. Ю. Інфляційні процеси в Україні / Т. Ю Сергієнко, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 3. Резниченко К. В. Стан інвестиційного забезпечення економіки України / К. В. Резниченко, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 4. Багатий О. В. Інвестиційна привабливість України / О. В. Багатий, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 5. Савченко Д. Ю. Маркетинг інновацій / Д. Ю. Савченко, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 6. Лагунов А. О. Аналіз інвестицій в сільськогосподарських підприємствах / А. О. Лагунов, Н. М. Сіренко // Студентський науковий вісник. Миколаїв: МНАУ. – 2018.
 7. Сіренко Н. М. Потрійна спіраль» в інноваційному розвитку аграрного сектора / Н. М. Сіренко // Причорноморська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», м. Миколаїв, 24 квітня 2018 р.
 8. Сіренко Н. М. Теоретико-методичні аспекти формування виробничо-ресурсного потенціалу галузі рисівництва / Н. М. Сіренко, В. В. Уманська // Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади», м. Миколаїв, 22-24 листопада 2017 р.
 9. Сіренко Н. М. Стратегічні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні / Н. М. Сіренко, А. С. Полторак // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (26–28 квітня 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 22–24.
 10. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави / Н.М. Сіренко, А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Матеріали науково-практичної конференції : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017 р.
 11. Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів / Н.М. Сіренко, І.М. Нікуліна, Ю.О. Щербина, І.В. Парфьонова, О.І. Мельник, А.Ю. Корабахіна, І.В. Баришевська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2016 р.
 12. Механізми боротьби із фінансовим шахрайством в нестабільній економіці / Н.М. Сіренко // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорського складу, 2016 р.
 13. Ефективне управління агрокомпаніями / Н.М. Сіренко, І.В. Парфьонова// VII Міжнародна конференція.
 14. Всеукраїнська наукова-практична конференція за результатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» / Н.М. Сіренко, Ю.О. Щербина, 2016 р.
 15. Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні / Нікуліна І.М.) І.В. Парфьонова, Н.М. Сіренко, А.Ю. Корабахіна, Г.Н. Рябенко, Т.І. Лункіна, О.І. Мельник, І.В. Баришевська, А.В. Бурковська, Ю.О. Щербина // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, 2016 р.
 16. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання / Н. М. Сіренко, Корабахіна А.Ю. // IV Всеукраїнська науково-практична конференція, 2016 р.
 17. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізацій ні та євроінтеграційні аспекти / Н.М. Сіренко // Міжнародна науково-практична конференція, 2016 р.
 18. Кредитування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 2016 р.
 19. Формування трансакціних витрат під впливом ризиків діяльності у сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», 18—20 лютого 2016. — Кременчуг. — С. 19—21.
 20. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення: трансакційний аспект / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10-12 грудня, 2015 р. — Кременчук. — С. 394—396.
 21. Научно-образовательный кластер как основа инновационной деятельности аграрного ВУЗа / Н. Н. Сиренко, И. Г. Волкова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 29-30 октября, г. Томск, 2013.
 22. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 82—83.
 23. Фінансовий механізм активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С.21 — 23.
 24. Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Сіренко Н.М., І.В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.
 25. Prospects of Agrarian Education and Academic Science Development in Ukraine / Н.М. Сіренко // Край на научное развитие: материали 5-й международной научной конференции, 7-25 января 2010. — Т. 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. — С. 3—5.
 26. Основні концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної науково-освітньої системи України / Н.М. Сіренко // Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2009 р., Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 15—19.
 27. Науково-технічний прогрес в моделях економічного зростання / Н.М. Сіренко // Розвиток інноваційної культури суспільства : проблеми та перспективи: матеріали ІV науково-практичної конференції, 26 червня 2009 р. — Сімферополь : Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. — С. 39—42.
 28. Методологічні аспекти управління формуванням інтелектуального капіталу / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв, 2009. — С. 122—124.
 29. Трансформація земельних відносин як фактор формування конкурентних переваг АПК / Н.М. Сіренко // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання : матеріали Других річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону України, 22-23 січня 2009 р., Миколаїв / Ред.кол. : В.С. Шебанін, П.Т. Саблук та ін. — Миколаїв, 2009. — С. 61—63.
 30. Інноваційні фактори забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні / Н.М. Сіренко // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. / Редкол. : П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. — С. 389—392.
 31. Механізми формування системи інноваційного розвитку аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв, 2008. — С. 171—173.
 32. Інноваційні передумови підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва / Н.М. Сіренко // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2007 року. — Полтава : ПДАА, 2007. — С. 185—186.
 33. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Н.М. Сіренко // Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2007 р. — Миколаїв, 2007. — С. 143—145.
 34. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК / Н.М. Сіренко // Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матеріали Дев´ятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 квітня 2007 р. / Ред. колег. П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. — С. 311—314.
 35. Сутність основних законів управління інноваційною діяльністю / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. — Миколаїв, 2007. — С. 160—161.
 36. Методологія формування результативної системи управління антикризовою діяльністю підприємств / Н.М. Сіренко // Актуальні проблеми сучасного менеджменту : матеріали науково-практичної конференції / За наук. ред. О.Д. Гудзинського. — К. : ІПК ДСЗУ, 2005. — С. 66—72.

Патенти:

 1. А. с. Україна. Монографія "Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України", №43370; дата реєстр. 17.04.2012 р.
 2. А. с. Україна. Навчальний посібник "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах", №43600; дата реєстр. 03.05.2012 р.
 3. А. с. Україна. Навчальний посібник "Бухгалтерський облік: практикум", №45454; дата реєстр. 04.09.2012 р.
 4. А. с. Україна. Навчальний посібник "Страхування", №59414; дата реєстр. 24.04.2015 р.
 5. А. с. Україна. Монографія "Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону", №64347; дата реєстр. 03.03.2016 р.
 6. А. с. Україна. Монографія "Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств", №64348; дата реєстр. 03.03.2016 р.
 7. А. с. Україна. Науковий твір "Методика оцінки індивідуальної інноваційної сприятливості аграрних підприємств", №69694; дата реєстр. 13.01.2017 р.
 8. А. с. Україна. Науковий твір "Методика ідентифікації типу розвитку аграрного підприємства", №69695; дата реєстр. 13.01.2017 р.
 9. А. с. Україна. Науковий твір "Методика оцінки рівня інноваційного підприємства в аграрному секторі економіки", №69726; дата реєстр. 16.01.2017 р.
 10. А. с. Україна. Науковий твір «Методологічні аспекти оцінки рівня соціальної відповідальності аграрного сектора» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77448 (07.03.2018).
 11. А. с. Україна. Наукова стаття «Формування соціальної відповідальності в агрохолдингах України» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77449 (07.03.2018).

Методичні рекомендації:

 1. Фінанси, банківська справа та страхування : робоча програма проходження навчальної практики з фаху для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (ІІ курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування». Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування / розроб. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 13 с.
 2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : робоча програма з нормативної дисципліни (шифр за ОПП - МПП 1) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», другий (магістерський) рівень вищої освіти (1 курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній ступінь «Магістр». Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування / розроб. Н. М. Сіренко ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 20 с.
 3. Проектне фінансування [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. Н. М. Сіренко, О. А. Боднар. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 107 с.
 4. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д-р екон. наук, професор Сіренко Н. М., канд. екон. наук, доцент Бурковська А. В., канд. екон. наук, доцент Лункіна Т. І., 3,0 друк. арк., грудень 2017 р.
 5. Сіренко Н. М. Податкова система : робочий зошит для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування / Н. М. Сіренко, А. С. Полторак. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 135 с.
 6. Облік у банках : Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2015.
 7. Фінанси підприємств : Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 8. Методичні рекомендації для підготовки і оформлення дипломних (магістерських дипломних) робіт студентами денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2014.
 9. Організація обліку : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 10. Організація обліку : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 11. Податкова система : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 12. Основи оподаткування : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 13. Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2013.
 14. Бюджетна система України : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 15. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : Методичні рекомендаціїдля виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 16. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 17. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012
 18. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 19. Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 2011.
 20. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій, 2011.
 21. Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», 2010.
 22. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 23. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
 24. Управлінський облік : методичні рекомендації для практичних занять для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 25. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.
 26. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 2009.
 27. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050102 «Менеджмент організацій», 2005.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190126624
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1660-1073
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uVGs-WQAAAAJ

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)