Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Історія Миколаївського національного аграрного університету

Історична довідка про університет

Аграрна освіта і потреба в ній на Миколаївщині були обумовлені певними соціально-економічними чинниками. Кожна історична доба висувала свої вимоги до розвитку аграрної цивілізації, проте на півдні України вони завжди були пов'язані не лише з виробництвом сільськогосподарської продукції, а й з її експортуванням. Це, у свою чергу, обумовило створення на Миколаївщині цілої низки закладів аграрної освіти. Проте у самому місті Миколаєві тривалий час не існувало закладу вищої аграрної освіти. Між тим потреба у його створенні ставала все актуальнішою. Минуло чимало років, перш ніж прагнення багатьох поколінь землевласників, підприємців, керівних сільськогосподарських кадрів радянських часів, аграріїв південної України, було втілено в життя – і в Миколаєві з’явився потужний центр аграрної освіти. Шлях до його створення був непростим.

Спочатку в 1947 р. було організовано Миколаївську середню школу з підготовки голів колгоспів. У 1956 р. наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 18.06.1956 р. середню сільськогосподарську школу голів колгоспів було реорганізовано в Миколаївський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1966 р. перейменовано у Миколаївський сільськогосподарський технікум.

Великий контингент студентів примусив керівництво технікуму розширити матеріально-технічну базу і розпочати побудову нових площ. Так, у 1984 р. за наказом Міністерства сільського господарства Миколаївський сільськогосподарський технікум було розформовано, а на його базі створено Миколаївську філію Одеського сільськогосподарського інституту. Перших своїх студентів прийняли агрономічний, зооінженерний, економічний факультети з денною та заочною формами навчання.

Уже перші роки існування філії засвідчили, що сформувався дієздатний колектив науковців, педагогів, спроможний успішно готувати фахівців високої кваліфікації для агропромислового комплексу Миколаївської області і для південного регіону республіки.

У 1994-1995 рр., лише через 10 років від свого заснування, Миколаївський сільськогосподарський інститут став сучасним вищим навчальним закладом.

З часом, коли було створено необхідну матеріально-технічну базу, форма управління філією, що існувала, почала стримувати розвиток підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тому постало питання про перетворення Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту на самостійний вищий навчальний заклад, і у 1991 р. такий статус було отримано. У 1999 р. Миколаївський державний сільськогосподарський інститут набув статусу Миколаївської державної аграрної академії. За рішенням Державної акредитаційної комісії України Академії було надано найвищий ІV рівень акредитації. У 2002 р. Академію було перейменовано на Миколаївський державний аграрний університет (МДАУ).

Згідно з Указом Президента України № 555 від 21 вересня 2012 р.: "Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Миколаївського державного аграрного університету в галузі підготовки кадрів та його вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу постановлено: Надати Миколаївському державному аграрному університету статус національного і надалі іменувати його – Миколаївський національний аграрний університет".

З 2001 р. Миколаївський національний аграрний університет очолює В’ячеслав Сергійович Шебанін.

Добре усвідомлюючи необхідність оновлення матеріально-технічної бази університету, ректор здійснив реконструкцію фасадів, ремонт навчальних корпусів, капітальний ремонт трьох студентських гуртожитків. У 2009 р. відкрив свої двері новий корпус МНАУ по вулиці Георгія Гонгадзе, 3 А. Тим самим було досягнуто стратегічної мети. Університет здобув визнання. Про це свідчать високі рейтингові місця серед аграрних вищих навчальних закладів України.

Нині колектив МНАУ постійно перебуває у творчому пошуку, ставить перед собою такі рубежі, досягнення яких забезпечить подальший розвиток аграрної освіти, створення умов для успішного розвитку аграрного виробництва.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)