Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Історія Миколаївського національного аграрного університету

Історична довідка про університет

Аграрна освіта і потреба в ній на Миколаївщині були обумовлені певними соціально-економічними чинниками. Кожна історична доба висувала свої вимоги до розвитку аграрної цивілізації, проте на півдні України вони завжди були пов'язані не лише з виробництвом сільськогосподарської продукції, а й з її експортуванням. Це, у свою чергу, обумовило створення на Миколаївщині цілої низки закладів аграрної освіти. Проте у самому місті Миколаєві тривалий час не існувало закладу вищої аграрної освіти. Між тим потреба у його створенні ставала все актуальнішою. Минуло чимало років, перш ніж прагнення багатьох поколінь землевласників, підприємців, керівних сільськогосподарських кадрів радянських часів, аграріїв південної України, було втілено в життя – і в Миколаєві з’явився потужний центр аграрної освіти. Шлях до його створення був непростим.

Спочатку в 1947 р. було організовано Миколаївську середню школу з підготовки голів колгоспів. У 1956 р. наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 18.06.1956 р. середню сільськогосподарську школу голів колгоспів було реорганізовано в Миколаївський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1966 р. перейменовано у Миколаївський сільськогосподарський технікум.

Великий контингент студентів примусив керівництво технікуму розширити матеріально-технічну базу і розпочати побудову нових площ. Так, у 1984 р. за наказом Міністерства сільського господарства Миколаївський сільськогосподарський технікум було розформовано, а на його базі створено Миколаївську філію Одеського сільськогосподарського інституту. Перших своїх студентів прийняли агрономічний, зооінженерний, економічний факультети з денною та заочною формами навчання.

Уже перші роки існування філії засвідчили, що сформувався дієздатний колектив науковців, педагогів, спроможний успішно готувати фахівців високої кваліфікації для агропромислового комплексу Миколаївської області і для південного регіону республіки.

У 1994-1995 рр., лише через 10 років від свого заснування, Миколаївський сільськогосподарський інститут став сучасним вищим навчальним закладом.

З часом, коли було створено необхідну матеріально-технічну базу, форма управління філією, що існувала, почала стримувати розвиток підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тому постало питання про перетворення Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту на самостійний вищий навчальний заклад, і у 1991 р. такий статус було отримано. У 1999 р. Миколаївський державний сільськогосподарський інститут набув статусу Миколаївської державної аграрної академії. За рішенням Державної акредитаційної комісії України Академії було надано найвищий ІV рівень акредитації. У 2002 р. Академію було перейменовано на Миколаївський державний аграрний університет (МДАУ).

Згідно з Указом Президента України № 555 від 21 вересня 2012 р.: "Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Миколаївського державного аграрного університету в галузі підготовки кадрів та його вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу постановлено: Надати Миколаївському державному аграрному університету статус національного і надалі іменувати його – Миколаївський національний аграрний університет".

З 2001 р. Миколаївський національний аграрний університет очолює В’ячеслав Сергійович Шебанін.

Добре усвідомлюючи необхідність оновлення матеріально-технічної бази університету, ректор здійснив реконструкцію фасадів, ремонт навчальних корпусів, капітальний ремонт трьох студентських гуртожитків. У 2009 р. відкрив свої двері новий корпус МНАУ по вулиці Георгія Гонгадзе, 3 А. Тим самим було досягнуто стратегічної мети. Університет здобув визнання. Про це свідчать високі рейтингові місця серед аграрних вищих навчальних закладів України.

Нині колектив МНАУ постійно перебуває у творчому пошуку, ставить перед собою такі рубежі, досягнення яких забезпечить подальший розвиток аграрної освіти, створення умов для успішного розвитку аграрного виробництва.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)