Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Методична робота

Впровадження результатів проведених досліджень в навчальний процес відбувається шляхом видання посібників, монографій, методичних рекомендацій, тематичних завдань та іншого методичного супроводу навчального процесу. Викладачі кафедри постійно беруть участь у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях.

 

Методичні видання кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ:

2003-2009 роки:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050102 «Менеджмент організацій», 2005.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 2009.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
4. Аналіз і облік ЗЕД : методичні рекомендації для виконання практичних занять і самостійних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6030601 «Менеджмент», 2008.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

5. Аудит : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6050200 «Менеджмент організацій», 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2007.
6. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6050106 «Облік і аудит», 2008.
7. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання напряму підготовки 6030601 «Менеджмент», 2008.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
8. Бухгалтерський облік : робочий зошит для практичних завдань для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6050106 «Облік та аудит», 2008.
9. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів економічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
10. Облік ЗЕД : методичні вказівки для практичних занять для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання  спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
11. Облік ЗЕД : робочий зошит для виконання практичних  завдань для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання  спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
12. Облік ЗЕД : тести для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання  спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
13. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050100 «Облік та аудит», 2009.
14. Гроші і кредит : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2006.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

15. Гроші і кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 2007.
16. Гроші і кредит : словник термінів для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.050100 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050200 «Менеджмент», 2008.
17. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент», 2009.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
18. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання практичних занять напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 6.050201 «Менеджмент організацій» денної та спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання, 2005.

19.

Бюджетна система України : методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів 5 курсу економічного факультету денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2003.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

20. Бюджетна система України : опорний конспект лекцій для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2007.
21. Страхування : методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічного факультету спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2005.
22. Страхування : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2009.
23. Фінанси підприємств : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2005.
24. Фінансовий менеджмент : методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів економічного факультету 4 курсу напряму підготовки 6.050106, «Облік і аудит» денної форми навчання, 2004.
25. Фінансовий менеджмент : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів економічного факультету 4 курсу курсу напряму підготовки 6.050106, «Облік і аудит» денної форми навчання, 2005.

26.

Фінанси підприємств : методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення студентами 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2004.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

27.

Фінанси підприємств : методичні вказівки для самостійного вивчення на тему: «Грошові розрахунки агропідприємств»  для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2004.

28.

Фінанси підприємств : методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання практичних завдань на тему: «Формування і розподіл прибутку агропідприємств» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2004.
29. Фінансове право : методичні вказівки для виконання самостійної роботи  на тему «Склад доходів та видатків бюджетів України» для студентів напряму підготовки 6.050106, «Облік і аудит», 7.030601 «Менеджмент організацій», 2004.
30. Фінансове право : методичні вказівки для проведення практичних і самостійних робіт студентами 4 курсу напряму підготовки 6.050106, «Облік і аудит» денної форми навчання, 2004.
31. Фінансове право : методичні вказівки для проведення тестового контролю знань для студентів  напряму підготовки 6.050106, «Облік і аудит» та спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій», 2004.
32. Фінансове право : методичні вказівки  для виконання контрольних робіт студентами спеціальності 7.050106  «Облік і аудит» заочної форми навчання, 2004.

33.

Фінансове право : методичні вказівки  для виконання контрольних робіт для студентів напряму спеціальності  7.050106  «Облік і аудит» заочної форми навчання, 2004.
34. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2008.

асистент
Мельник О.І.

35. Управлінський облік : методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної форми навчання  спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.
36. Фінансовий облік : методичні рекомендації до виконання курсових po6iт для студентів III курсу денної форми навчання (IV курсу заочної форми навчання) економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік i аудит», 2008.

37.

Бухгалтерський облік (в схемах і таблицях) : методичні вказівки для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2009.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

2010рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1. Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», 2010.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
3. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
4. Управлінський облік : методичні рекомендації для практичних занять для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
5. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

6. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів навчання напряму підготовки 6.050100 «Облік і аудит», 2010.
7. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

8. Гроші та кредит : опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 2010.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

9. Фінанси : опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
10. Фінанси підприємств : методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2010.
11. Фінансовий менеджмент : методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальностей 8.050106 «Облік і аудит» та 8.050201 «Менеджмент організацій», 2010.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
12. Фінансове право : методичні вказівки для самостійного вивчення в розрізі за модулями для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
13. Фінансове право : методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
14. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи для студентів III курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Сіренко Н.М., Дубініна М.В., Мельник О.І., Лугова О.І. – 2010 р. – 72 с.

асистент
Мельник О.І.

15. Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, О. І. Мельник, І. М. Лесік. — 2010. — 21 с.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
16. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, О. І. Мельник, І. М. Лесік. — 2010. — 74 с.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
17. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання практичних завдань слухачами факультету підвищення та перепідготовки кваліфікації спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

18. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт слухачами факультету підвищення та перепідготовки кваліфікації спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.

2011 рік:

№п/п Назва роботи. Тема Виконавець
1. Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень : методичні рекомендаціїдля виконання практичних завдань студентами денної форми навчання спецальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування, 2011.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.,

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

асистент
Резніченко Д.В.

3.

Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій, 2011.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

4. Гроші та кредит : методичні рекомендації для тестового контролю знань для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

5. Гроші і кредит : методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.
6. Бюджетна система України : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

7. Бюджетний менеджмент : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2011.
8. Страхування : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
9. Податковий менеджмент : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентам 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

10. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

11. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  спеціальності 6.050100 «Агрономія», 2011.

асистент
Мельник О.І.

12. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2011.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

13. Основи оподаткування : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

асистент
Резніченко Д.В.

14. Податки і оподаткування : методичні рекомендації з проходження виробничої практики зі спеціалізації для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
15. Податки і податкова система : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030301 «Менеджмент організацій», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
16. Податкова система : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
17. Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2011.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2012 рік:

№п/п Назва роботи. Тема Виконавець
1. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : методичні рекомендаціїдля виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.030601  «Менеджмент», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

3. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
4.

Організація обліку : методичні рекомендації для практичних занять для студентів 5-го курсу спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання, 2012.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

асистент
Мельник О.І.

5.

Гроші та кредит : методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентами III курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2012.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

6. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
7. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

аспірант
Павлюк Є.О.

8. Організація і методика аудиту в банках : методичні рекомендації для контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

9. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій та 7.050106 «Облік і аудит», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
10. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій» та 7.03050901 «Облік і аудит», 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
11. Банківські операції: методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

асистент
Чайка Т.О.

12. Банківські операції та послуги в АПК : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.050201 "Менеджмент організації", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
13. Банківські операції та послуги в АПК : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 8.050201 "Менеджмент організації", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
14. Звітність банків : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
15. Кредитування і контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт  студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 8.050201 "Менеджмент організації", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
16. Кредитування і контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
17. Кредитування підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт  студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
18. Облік у банках : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
19. Облік у банках : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2013 рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1.

Організація обліку : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

асистент
Мельник О.І.

2. Організація обліку : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
3.

Бюджетна система України : збірка тестів та задач для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

асистент
Волкова І.Г.

4. Бюджетна система України : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
5. Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
6. Основи оподаткування : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

аспірант
Павлюк Є.О.

7. Податкова система : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.
8. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

аспірант
Павлюк Є.О.

9. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит", 2013.
10. Гроші та кредит : методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

асистент
Волкова І.Г.

11. Фінанси : тестові завдання для проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" , 6.030508 "Фінанси і кредит" та спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит", 2013.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

12. Бюджетний менеджмент : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

аспірант
Павлюк Є.О.

2014 рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1.

Методичні рекомендації для підготовки і оформлення дипломних (магістерських дипломних) робіт студентами денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2014.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2.

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2014.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.

Фінансова думка України : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2014.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

4.

Фінанси : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2014

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

5.

Фінанси : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

6.

Фінанси підприємств : Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.,

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.,

асистент
Мельник О.І.,

аспірант
Павлюк Є.О.,

асистент
Волкова І.Г.

2015 рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1.

Гроші і кредит : завдання для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання, 2015

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

асистент
Корабахіна А.Ю.

2.

Облік у банках : Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2015.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.,

асистент
Корабахіна А.Ю.

3.

Фінанси підприємств : методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами 3-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит», 2015.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4. Фінансова думка України : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2015.
Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2016-17 рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1.

Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання, 2016

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

2.

Гроші і кредит : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування, 2017

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.

МКРВО : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання, 2017

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4. Банківське регулювання та нагляд : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2016

к.е.н., доцент
Полторак А.С.

5. Фінансова безпека : методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальностей 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 2016
6. Податкова система : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 071 – облік і оподаткування, 2017
7. Фінансовий контролінг : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання, 2017

асистент
Шишпанова Н.О.

8. Страховий менеджмент : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання, 2017
9. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання, 2017
10. Страховий менеджмент : методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня «магістра» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання, 2017
11. Фінансування і кредитування : методичні рекомендації для проходження виробничої практики зі спеціалізації здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання», 2017

асистент
Боднар О.А.

12. Облік і аудит в галузях АПК : робочий зошит для здобувачів вищої освіти третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 2016

2017-18 рік:

№п/п

Назва роботи. Тема

Виконавець

1.

Фінанси підприємств: робочий зошит здобувача вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

llink1
link2

завідувач кафедри,
д-р екон. наук, професор
Сіренко Н.М.,
канд. екон. наук, доцент
Бурковська А.В.,
канд. екон. наук, доцент
Полторак А.С.,
канд. екон. наук, доцент
Лункіна Т.І.

2.

Фінансова безпека: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, доцент
Полторак А. С.

3.

Гроші та кредит: методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, доцент
Бурковська А.В.,
канд. екон. наук, доцент
Лункіна Т.І.,
асистент
Одіяк О. В.

4. Страхування майна та відповідальності у схемах і таблицях: методичні рекомендації для лекційних занять для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська система та страхування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук,
асистент
Шишпанова Н.О.

5. Страхові послуги у схемах і таблицях: методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук,
асистент
Шишпанова Н.О.

6. Організація бухгалтерського обліку у схемах і таблицях: метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, старший викладач
Мельник О.І.

7. Організація бухгалтерського обліку: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, старший викладач
Мельник О.І.

8. Інноваційний розвиток підприємства: метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

завідувач кафедри,
д-р екон. наук, професор
Сіренко Н.М.,
канд. екон. наук, доцент
Баришевська І.В.

9. Управлінський облік у схемах і таблицях: методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

завідувач кафедри,
д-р екон. наук, професор
Сіренко Н.М.,
канд. екон. наук, доцент
Баришевська І.В.

10. Проектне фінансування: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

завідувач кафедри,
д-р екон. наук, професор
Сіренко Н.М.,
асистент
Боднар О.А.

11. Фінансова думка України: метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, доцент
Бурковська А.В.,
канд. екон. наук, доцент
Лункіна Т.І.

12. ABC SCROOGE III: інструкція користувача програмного забезпечення при вивченні фінансових дисциплін для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» , 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування»

link1
link2

Сіренко, Наталя Миколаївна; Sirenko, Natalya; Бабенко, Микола Дмитрович; Babenko, Mykola; Бурковська, Алла Валентинівна; Burkovskaya, Alla; Лункіна, Тетяна Іванівна; Lunkina, Tetyana; Боднар, Олена Андріївна; Bodnar, Olena; Баришевська, Інна Володимирівна; Baryshevska, Inna; Полторак, Анастасія Сергіївна; Poltorak, Anastasiya; Мельник, Ольга Іванівна; Melnik, Olga; Шишпанова, Наталія Олександрівна; Shyshpanova, Nataliya; Мікуляк, К. А.; Mikulyak, Kateryna

13. Виробнича практика з фаху: метод. реком. для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

link1
link2

завідувач кафедри,
д-р екон. наук, професор
Сіренко Н.М.,
канд. екон. наук,
асистент
Шишпанова Н.О.

14.

Податкова система та основи оподаткування у схемах і таблицях: метод. реком. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання

link1
link2

канд. екон. наук, доцент
Полторак А.С.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)