З метою забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування створено навчально-наукову лабораторію «Навчальний банк» з використанням автоматизованої банківської системи (АБС) Scrooge ІІІ.

Дана система ефективно експлуатується більш, ніж у 40 банках України, серед яких такі великі банки з розвиненою філіальною мережею, як Укргазбанк, Кредитпромбанк, «ТАС-Інвестбанк» та інші. Вартість АБС «Scrooge ІІІ» залежить від числа користувачів і коливається в межах від $ 15 тис. до $ 400 тис.

АБС «Scrooge ІІІ» – це комплекс автоматизації для сучасного банку, що охоплює весь процес діяльності фінансової установи: від початку роботи з клієнтом, включаючи продаж та обслуговування продуктів, і до потужних аналітичних та прогнозних звітів.

Основні складові системи:

 • договірна система (автоматизація операцій з обслуговування клієнтів);
 • цінні папери (автоматизація обліку та операцій з усіма видами ЦП);
 • система SWIFT (автоматизація операцій з валютними переказами);
 • валютний контроль (автоматизація обліку контрагентів, контрактів та ВМД);
 • казначейські операції;
 • система Cash&Billing (автоматизація прийому платежів);
 • внутрішня бухгалтерія;
 • факторинг (комплекс фінансових послуг, що надаються клієнтові в обмін на поступку дебіторської заборгованості);
 • аналітичні системи (оцінка фінансового стану клієнтів, прибутковості продуктів і т.п.);
 • обов'язкова статистична звітність (автоматизація побудови та консолідації звітних файлів НБУ);
 • податковий облік;
 • система термінових переказів (автоматизація роботи в он-лайн режимі з системою ССП НБУ);
 • консолідована база даних;
 • банківський розрахунковий центр (внутрішня платіжна система);
 • архітектура системи складається з трьох рівнів.

В якості сервера БД використовується промислова СУБД Microsoft SQL Server версії 2005/2008. В якості сервера додатків використовується Microsoft Internet Information Service версій 6.5 і вище.

Система реалізована на базі платформи Microsoft. NET Framework, з використанням технологій ADO.NET 2.0, WinForms, XML, Remoting, ASP.NET, Reporting Services, WebServices.

Переваги системи:

 • високий рівень безпеки і масштабованості;
 • підтримка basicі integratedавтентифікації;
 • проста інтеграція з зовнішніми системами за допомогою механізму веб-сервісів;
 • простота інтерфейсу для користувача;
 • відповідність стандартам (система пройшла сертифікацію на сумісність з Windows 7 / Windows Server 2008 R2).

Функціонування «Навчального банку» було започатковано з метою:

 • здійснення взаємозв’язку теоретичного та практичного навчання;
 • поглиблення та систематизації знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем;
 • формування і розвитку практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності й прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах;
 • формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності;
 • розуміння сутності та видів банків і банківських операцій в Україні;
 • вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків;
 • засвоєння студентами методики проведення основних і прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методи формування ресурсів банку;
 • аналізу прибутковості та фінансової стійкості банку;
 • уміння розробляти та вирішувати питання теорії й практики банківської діяльності в умовах ринкової економіки;
 • користування методами здійснення пасивних та активних банківських операцій;
 • оволодіння методами економічного аналізу в банківській сфері;
 • оволодіння технікою фінансових розрахунків та банківського менеджменту.

Загальне керівництво ННЛ «Навчальний банк» здійснюється завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ. План роботи ННЛ «Навчальний банк» схвалюють на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Формами роботи у ННЛ «Навчальний банк» є, як правило, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників. ННЛ «Навчальний банк» розміщений в окремій, спеціально обладнаній аудиторії кафедри фінансів, банківської справи та страхування, яка включає 15 персональних комп’ютерів, 1 сервер та 1 інтерактивний телевізор з діагоналлю 51 дюйм.

Кожне заняття присвячене виконанню та закріпленню здобувачами певного виду операцій, які відображено у меню головного каталогу. Меню кореневого каталогу поділено на 12 основних додатків: «Fate», «S.W.I.F.T.», «SMS Banking», «Банк», «БРЦ», «Валютный контроль», «Договорная система», «Казначейство», «КБ», «Налоговый учет», «НСМЭП АКС», «Отчеты».

SCROOGE III. Загальний вигляд головного меню додатків.

Рис.1. Загальний вигляд головного меню додатків «Навчального банку»

 

Технічне оформлення приміщення навчально-наукової лабораторії забезпечує практичну спрямованість, відповідає тематиці дисциплін, вимогам по естетиці оформлення. Лабораторія забезпечується технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами. Оснащення інтерактивним телевізором, що підключається до комп’ютерної мережі, дозволяє демонструвати роботу монітора комп’ютера викладача, переглядати демоверсії програм, здійснювати моніторинг за роботою здобувачів на робочих місцях.

Навчальний банк кафедри фінансів МНАУ.

Рис.2. «Навчальний банк» кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

 

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)