Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Мікуляк Катерина Анатоліївна

асистент, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мікуляк Катерина АнатоліївнаУ 2018 році закінчила Миколаївський національний аграрний університет та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (професійна кваліфікація – магістр з фінансів, банківської справи та страхування).

У 2014 році закінчила курсову підготовку у Миколаївському національному аграрному університеті та здобула робітничу кваліфікацію «Оператор комп’ютерного набору».

У квітні 2018 року прийнята на посаду лаборанта кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

З вересня 2018 року – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Напрями наукових досліджень:

«Формування ринкового середовища розвитку аграрного сектора».

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Податкова система зарубіжних країн» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Оподаткування за видами діяльності» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 3. «Податковий контроль» – для здобувачів ступеня вищої освіти VI курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 4. «Бюджетна система» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».
 5. «Страхування» – для здобувачів ступеня вищої освіти IІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 6. «Фінанси» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 7. «Фінанси підприємств» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 8. «Фінансовий контролінг» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справи та страхування».
 9. «Страхові послуги» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 10. «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Основні наукові публікації:

Наукові праці

 1. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 285. – Вип. 273. Серія : Економіка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2016. – С. 32-37. (0,8125 друк. арк.)
 2. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics». — Випуск №1. — 2017. — С. 9-17.(0,875 друк. арк.)
 3. Застосування кластеризації для визначення конкурентних переваг банківських установ / К. А. Мікуляк // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2017. – №6. – С. 153-161. (0,875 друк. арк.)

Участь у конференціях

 1. Конкурентоспроможність банків України в умовах економічної глобалізації / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Матеріали Міжнародної наук.–практ. конф. : Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти (м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 205-208.
 2. Фінансовий контролінг як складова системи управління фінансовою діяльністю підприємства / К. А. Мікуляк, Н. О. Шишпанова // Матеріали Міжнародної наук.–практ. конф. : Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти (м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 150-153.
 3. Забезпечення конкурентоспроможності банківської установи за допомогою інновацій / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Харків, 26 травня 2017 р.
 4. Методологія кластеризації бізнес-моделей комерційних банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Трансформація фінансової системи України : тенденції та перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 20-21 листопада 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 21-23.
 5. Критерії оцінки конкурентоспроможності комерційних банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 96-98.
 6. Вплив соціальної відповідальності на конкурентоспроможність банківських установ / К. А. Мікуляк, Т. І. Лункіна // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 111-113.
 7. Стан та перспективи вирішення екологічних проблем / К. А. Мікуляк, О. В. Довгаль // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 222-224.
 8. Групування однорідних кластерів банківських установ за методом карт Кохонена / К. А. Мікуляк // Матеріали І міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес». – МНАУ. – 2017. – С. 168-171.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8317-0360

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)