Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Гроші та кредит

 

Мета: формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Завдання: вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Змістові модулі: сутність і функції грошей, грошовий обіг і грошова маса, грошовий ринок, грошові системи, інфляція і грошові реформи, валютний ринок і валютні системи, кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм, кредит у ринковій економіці, фінансові посередники грошового ринку, центральні банки, комерційні банки, міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

 

Методичні видання з дисципліни "Гроші та кредит":

1.  Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент», 2009

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни "Гроші та кредит":

1.  Семенко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях / Т.В. Семенко, М.В. Руденко. — Київ, 2006.

2.  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник / А.І. Щетинін. — Київ, 2006.

3.  Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посібн. / П. Круш, О. Клименко. — Київ, 2010.

4.  Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б. Івасів. — Вид. 3-тє, зміни і доп. — Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008.

5.  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. посібн. / І. Михайловська, К. Ларіонова. — Львів : Новий світ – 2000, 2006.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)