Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

16-17 квітня 2018 року на базі обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування».

Метою даного Конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи здобувачів вищої освіти, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Під час реєстрації учасників, усі гості були поселені у комфортабельні кімнати студентського гуртожитку Миколаївського НАУ.

Голова галузевої конкурсної комісії, перший проректор Миколаївського НАУ професор Дмитро Бабенко доповів, що для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт до нашого закладу вищої освіти, який було визначено базовим, надійшло 67 робіт з 44 ЗВО (Білоцерківський національний аграрний університет, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Вінницький національний аграрний університет, Вінницький торговельно-економічний університет КНТЕУ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Житомирський державний технологічний університет, Житомирський національний агроекологічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет ринкових відносин, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Луцький національний технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів та природокористування України, Національний університет харчових технологій, Одеський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Тернопільський національний економічний університет, Університет митної справи та фінансів, Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонський державний університет, Херсонський національний технічний університет, Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернігівський національний технологічний університет)

ІІ тур Конкурсу зі спеціалізації «Страхування» було проведено у два етапи:
Перший етап – заочний – рецензування робіт (до 20.03.2018 р.);
Другий етап – очний – у форматі підсумкової науково-практичної конференції (до 20.04.2018 р.).

У результаті рецензування до прилюдного захисту було рекомендовано 18 наукових робіт, автори яких були запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію, а саме: Буднік Валерія Олександрівна, Алєксєєнко Юлія Сергіївна, Гомівка Лука Михайлович, Деркач Катерина Ігорівна, Дубіненко Тетяна Сергіївна, Корнєва Вікторія Сергіївна, Мельничук Яна Віталіївна, Миколаїв Софія Ярославівна, Нікулін Дмитро Юрійович, Онуфрак Тетяна Сергіївна, Хоренженко Валерія Валеріївна, Палієнко Надія Петрівна, Полелюк Тетяна Олександрівна, Рибалка Ірина Володимирівна, Роскіна Анна Юріївна, Селюк Віра Вікторівна, Ткаченко Сергій Олександрович, Тютюнник Марина Сергіївна, Цвіль Юлія Іванівна, Швидько Ірина Олександрівна, Шевчук Ярослав Григорович

Заслуховування робіт відбувалося на секціях:
Секційне засідання 1 «Страхові послуги: види та особливості їх реалізації в сучасних умовах»
Секційне засідання 2 «Підвищення результативності управління страховою компанією»

В аудиторіях панував теплий дружелюбний настрій і здобувачі вищої освіти з легкістю доповідали свої результати досліджень у сфері страхування за актуальними темами.

В обговорені активно брали участь усі члени галузевої конкурсної комісії.

Із рішенням про результати ІІ туру виступив професор Дмитро Бабенко, голова галузевої конкурсної комісії, який відзначив високий науковий рівень усіх представлених робіт, подякував за участь у конкурсі та переказав слова подяки керівництву усіх ЗВО України за високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти.

Після прослуховування доповідей члени галузевої конкурсної комісії обговорили доповіді й визначили переможців: Дипломами:

І ступеня було нагороджено Гомівку Луку Михайловича, Онуфрак Тетяну Сергіївну, Хоренженко Валерію Валеріївну, Деркач Катерину Ігорівну.

ІІ ступеня було нагороджено Селюк Віру Вікторівну, Цвіль Юлію Іванівну, Полелюк Тетяну Олександрівну, Рибалку Ірину Володимирівну, Мельничук Яну Віталіївну, Нікуліна Дмитра Юрійовича.

ІІІ ступеня було нагороджено Корнєву Вікторію Сергіївну, Буднік Валерію Олександрівну, Алєксєєнко Юлію Сергіївну, Тютюнник Марину Сергіївну, Роскіну Анну Юріївну, Палієнко Надію Петрівну, Ткаченко Сергія Олександровича, Миколаїв Софію Ярославівну, Швидько Ірину Олександрівну, Шевчука Ярослава Григоровича.

Також було вручено подарунки від оргкомітету Конкурсу і ректора, академіка НААН В’ячеслава Сергійовича Шебаніна.

Виражаємо подяку всім здобувачам вищої освіти й науковим керівникам, які брали участь у даному Конкурсі, а переможців ще раз вітаємо і бажаємо творчої наснаги і наукових злетів у майбутньому!

 

З повагою, колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ, голова оргкомітету Конкурсу проф. Д.В. Бабенко

 

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» у 2017-2018 н.р.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)