Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Лункіна Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лункіна Тетяна Іванівна

У 2004 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра економіста–менеджера. У цьому ж році прийнята на посаду асистента кафедри фінансів Миколаївського ДАУ.

З 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Миколаївського ДАУ за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», науковий керівник Червен І.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу. У квітні 2011 року відбувся захист дисертаційного дослідження на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва».

У грудні 2011 року отримала диплом кандидата економічних наук. У січні 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 

Напрями наукових досліджень:

Соціальна відповідальність аграрного сектора України.

Автор більше 65 наукових статей.

У 2011 році опубліковано монографію на тему: «Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва».

У грудні 2011 року подано серію наукових робіт «Досягнення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств з урахуванням інтенсивних факторів виробництва» на здобуття премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи, що присуджуються Національною Академією Наук України в 2011 р.

18-20 квітня 2012 року студенти обліково-фінансового факультету Миколаївського ДАУ групи Б 4/1: Скнар Ліна Володимирівна та Нікітіна Рєгіна Євгеніївна взяли участь у II турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка була проведена на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті Нікітіна Рєгіна Євгеніївна посіла III призове місце і була нагороджена дипломом III ступеня.

Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», з дисципліни «Державні фінанси» на базі Харківського національного економічного університету у 2016-2017 н.р.<br/ >За результатами перевірки олімпіадних робіт здобувачів вищої освіти призове місце отримали: IV місце зі спеціальності «Фінанси і кредит» та дисципліни «Державні фінанси» – Каратай Тетяна, гр. Ф 5/1; IV місце зі спеціальності «Фінанси і кредит» – Власюк І. гр. Ф 5/1.

Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державні фінанси» на базі Харківського національного економічного університету у 2017-2018 н.р.
За результатами перевірки олімпіадних робіт здобувачів вищої освіти призове місце отримали: IV місце – Мельник Юлія, гр. Ф 5/1.

19 грудня 2017 року відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу студентських команд «SDG in Ukraine: Look of New Generation» (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління), який організували Глобальний договір ООН в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО), Київська Бізнес Школа, Академія праці, соціальних відносин і туризму.
У результаті команда «Defenders of the world» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського  національного аграрного університету зайняла І-е місце у даному конкурсі. Також дана команда перемогла у номінації«Нестандартний підхід».
Учасники команди: Мікуляк К.А., Каратай Т.М., Власюк І.М., Сацура О.Ф., Болгар А.І., Іваненко Г.Ю.1), Білей А.В., Хоренженко В.В., Резниченко К.В.
Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Лункіна Т.І.

Секретар вченої ради обліково-фінансового факультету з 2011 р. по 2014 р. З вересня 2016 р. й по сьогоднішній час.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Фінанси» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 2. «Фінанси підприємств» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 3. «Соціальна відповідальність» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Миколаїв, 2012. — 201 с.
 2. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва / Т. І. Лункіна : монографія. — Миколаїв, 2011. — 196 с.

Наукові праці

Лункіна Т.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Міжнародний досвід формування соціальної відповідальності // Наукові праці. Економіка, 2017.
 2. Вплив соціально-орієнтованого банківського управління на добробут населення // Moderm Economics.
 3. Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – фахове.
 4. Корпоративна соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення Moderm Economics. — Випуск №1. — 2017. — С. 24-30.
 5. Становлення та розвиток соціальної відповідальності : зарубіжний та вітчизняний досвід // Сталий розвиток економіки (Індекс Copernicus). – фахове.
 6. Соціальна відповідальність як складова частина збалансованого розвитку держави // Інтелект ХХІ століття. — №5. — 2016. — С.20-23.
 7. Вплив соціальної відповідальності на формування навичок здобувачів вищої освіти // «Agricultural  and  Resource  Economics:  International  Scientific  E-Journal» (Індекс Copernicus) – Vol.2, №4. — 2016. — Р. 131-138.
 8. Особливості органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах в Україні // Наукові праці. Економіка, 2016.
 9. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні // Наукові праці. Економіка, 2016. – фахове.
 10. Механізми підвищення рівня фінансування соціального розвитку сільськогосподарських підприємств // Наукові праці. Економіка. — Випуск 267. — Т. 295. — 2016. —С.43-46.
 11. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор’я України. –Випуск №3(91). — 2016. — С.13-19.
 12. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на соціаальних засадах / Т.І. Лункіна, Т. П. Бєлоусова // Наукові праці. Економіка. — Випуск 263. — Т. 275. — 2016. —С.129-132.
 13. Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення // Галицький економічний вісник. –№1 (50) — 2016. —32-37.
 14. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України // Актуальні проблеми економіки. — №11 (185). — 2016. — С.230-237. - реєстрація в науково-метричній базі «Scopus», Індекс Copernicus
 15. Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць : Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». — Випуск 4 (87). — 2015.
 16. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — Випуск 4 (87).
 17. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 3. — С. 3—9.
 18. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна // Актуальні проблеми економіки.
 19. Аналіз основних тенденцій сталого розвитку України / Т. І. Лункіна // Економічний дискурс. — 2015. — № 4. — С. 45—53.
 20. The development of sociaiiyresponsible bussiness of Ukraine / T. Lunkina, A. Burkovskaya // British journal of science, education and culture — № 1 (7), janyary-june. — volume III. — 2015. — P. 385—391.
 21. Інвестування аграрного сектора економіки України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вiсник аграрної науки Причорномор’я. — 2014. — № 4 (81). — С. 41—46.
 22. Социальная направленность аграрных предприятий Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Материалы XIII Международной научно-практической конференции, 23-24 сентября 2014 г., Барнаул. — С. 1—7.
 23. Основная роль и особенности развития социальной ответственности в Украине / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международной научно-практической конференции. — 23-24 сентября 2014 г. — г. Барнаул. — С. 322—324.
 24. Соціалізація аграрного сектора економіки України / Т. І. Лункіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Серія : Економічні науки. — 2014. — Випуск 6. — Частина 4. — С. 152—155.
 25. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности аграрного сектора Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию Курганской ГСХА. — Том 1. — 24-25 апреля 2014. — г. Курган. — С. 97—101.
 26. Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. — 2013. — № 11. — С. 72—77.
 27. Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 49—53.
 28. Сталий економічний розвиток України: сутність, значення / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 2 (72). — С. 35—41.
 29. Соціально-екологічна направленість розвитку аграрного сектора України / Т. І. Лункіна // Економіка. Фінанси. Право. — № 7/1. — 2013. — С. 30—32.
 30. Розвиток економіки України: сучасний стан / Т. І. Лункіна // Экономика и управление. — Симферополь, 2013. — № 4. — С. 91—95.
 31. Державна підтримка кооперації та інтеграції в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями / Т. І. Лункіна, Є. О. Павлюк // Економіст. — № 4. — 2013. — С. 37—39.
 32. Економічна ефективність продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 88—91.
 33. Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : Сер. Економічні науки. — Частина  1. — Том 14. — № 1 (51). — 2012. — С. 70—74.
 34. Методика оцінки рівня економічної стійкості розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки. — Випуск 2 (5). — Т. 2. — Полтава, 2012. — С. 169—175.
 35. Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 3 (67). — С. 66—72.
 36. Основні аспекти формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Актуальні питання сталого розвитку економіки : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива». — Х. : Гельветика, 2012. — Т. 2. — С. 55—60.
 37. Основні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 29—31.
 38. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві / Т. І. Лункіна // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, 2012. — № 9 (35). — С. 49—52.
 39. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 4. — С. 125—128.
 40. Ефективність інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції на основі No-till технології / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Т. 1, Вип. 3 (54). — С. 118—125.
 41. Запровадження інновацій в аграрний сектор – ключ до прискореного розвитку сільського господарства / Т.І. Лункіна // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць. — Донецьк : Дон ДУУ, 2010. — Т. XI. — С. 33—40.
 42. Напрями інтенсивного та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств / Т.І. Лункіна // Прометей : регіональний зб. наук. праць з екон. — Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Донецьк : ДЕГІ, 2009. — Вип. 1 (28). — С. 91—93.
 43. Проблеми та заходи ефективного розвитку аграрних підприємств Миколаївської області / Т. І. Лункіна // Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський. — 2009. — Т. III. — Вип. 17. — С. 228—232.
 44. Ретроспективний огляд функціонування аграрних підприємств Миколаївської області / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009. — Вип. 2 (49). — С. 139—145.
 45. Роль держави в активізації інноваційної діяльності аграрного сектора / Т. І. Лункіна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. — 2009. — № 2 (22). — С. 56—60.
 46. Як один із напрямів розвитку аграрної сфери пріоритетність інноваційної діяльності виробництва / Т. І. Лункіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2008. — № 8/2 (32). — С. 32—35.

Участь у конференціях

 1. Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців аграрного сектора : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 26-28 квітня, 2017. — Миколаїв : МНАУ, 2017. – подано до друку.
 2. Основні засади розвитку соціальної відповідальності : міжнародна науково-практична конференція, Львів, травень 2017 р. – подано до друку.
 3. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави : міжнародна науково-практична конференція : Цілі Сталого розвитку : глобальні та національні виміри м. Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму,  5-6 квітня 2017 р. – подано до друку.
 4. Основні аспекти корпоративної соціальної відповідальності : міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, євро інтеграцій та євро інтеграційні аспекти», МНАУ, 23-25 листопада, 2016 р. – подано до друку.
 5. «Зелена логістика» невід’ємна складова соціальної відповідальності підприємств міжнародна науково-практична конференція «Логістичний менеджмент : проблеми та перспективи», м. Умань, 17-18 листопада 2016. — С. 26-29.
 6. Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні : міжнародна науково-практична конференція «Формування, механізм зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», м. Тернопіль, 22-24 вересня, 2016 р. — С.200-202.
 7. Особенности развития социально-ответственного агробизнеса в Украине : сборник международной научно-практической конференции «Украина – Болгария – Европейский Союз : современное состояние и перспективы». — Т.1, г. Варна, сентябрь, 2016 г. — С. 103-106.
 8. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку територій / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій», 26 февраля 2016. — Полтава, ПГАА. — С. 99—102.
 9. Розвиток соціально-культурної сфери України за допомогою корпоративної соціальної відповідальності / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації : міжнародна науково-практична конференція, 29 січня 2016 р., Клайпеда (Литва). — С. 96—99.
 10. Закордонний досвід виникнення і розвитку бірж / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика» (м. Миколаїв, МНАУ, 22 жовтня 2015 р.).
 11. Влияние социальной ответственности на инновационное развитие Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК : теория и практика : материалы XVI международной научно-практической конференции, Барнаул, 24-25 сентября 2015. — С. 301—303.
 12. Популяризація принципів соціальної відповідальності в суспільстві через освітньо-виховний процес / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 серпня 2015. — Частина ІІ. Дніпропетровськ. — С. 26—29.
 13. Розвиток соціальної відповідальності в університетах України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Науково-економічний розвиток : менеджмент, фінанси та аудит : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 липня, 2015. Ч. 2. — м. Київ. — С. 51—53.
 14. Особливості кредитування підприємств аграрної сфери економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.
 15. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности агарного сектора Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г.
 16. Членство в ВТО – условие эффективного выхода Украины на мировой рынок / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию : материалы Международной научно-практической конференции, 5-6 сентября 2013 г., Новосибирск, Россия. — С. 105—110.
 17. Развитие сельского хозяйства Украины при условиях экологизации производства / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII научно-практической конференции, 2-3 июля 2013 г., Барнаул, Россия. — С. 249—251.
 18. Основні засади зрівноваженого розвитку в аграрному секторі / Т. І. Лункіна // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 червня 2013 року. — Дніпропетровськ. — С. 28—29.
 19. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации соціально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.
 20. Економіка України: рейтингова оцінка в світі / Т. І. Лункіна // Формування конкурентоспроможної національної економіки:світовий досвід та вітчизняні реалії : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2013 року. — Херсон. — С. 31—32.
 21. Фінансові аспекти господарювання агропідприємств / Т. І. Лункіна // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня, 2013. — Дніпропетровськ. — С. 100—102.
 22. Особливості функціонування маркетингу в сіль кому господарстві / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 87—89.
 23. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / Т. І. Лункіна // матер. Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 24. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С. 103—106.
 25. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору: тези доповідей VIIміжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.
 26. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських умов на основі лізингових послуг / Т. І. Лункіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р., Миколаїв : 2011. — С. 32—34.
 27. Інновації визначають подальше майбутнє сільського господарства / Т. І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. — м. Макіївка, 2010. — Т. 3. — С. 86—89.
 28. Інновації – передумова інтенсивного розвитку аграрних підприємств // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 6—7.
 29. Економічна стійкість підприємства: сутність, значення / Т. І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 30—31.
 30. Інновації як інструмент економічного розвитку аграрного виробництва / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 65—68.
 31. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектору економіки, державна підтримка / Т. І. Лункіна // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах постіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ, 2008. — Т. I — С. 232—233.
 32. Особливості розвитку управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах / Т. І. Лункіна // Бухгалтерський облік в сучасних умовах: стан та напрями розвитку : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 1 грудня 2008 р. — Миколаїв, 2008.
 33. Підвищення рівня інтенсивності аграрних підприємств на основі інноваційно-інвестиційного / Т. І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції. — Макіївка, 2009. — Т. II. — С. 344—347.
 34. Пріоритетність інноваційної діяльності як один із напрямів розвитку аграрної сфери виробництва / Т. І. Лункіна // Аграрний форум – 2008 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 160—162.

Інша діяльність Лункіної Т.І.:

Отримано подяку за якісну та кваліфіковану роботу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування», м. Миколаїв, МНАУ, 16-17 квітня 2018 р.

Отримано подяку за підготовку студентської команди МНАУ до конкурсу «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», м. Київ. – 19.12.2017 р.

Участь у семінарі «Розвиток принципів корпоративної соціальної відповідальності у контексті взаємодії Бізнесу та університету». — Київ, 21 березня 2018 р.

Форум «Бізнес і університети: хто готує підприємців». — Київ, 26-27 жовтня 2017 р.

Участь у тренінгу «Бізнес-моделювання діяльності соціального підприємництва», 22 жовтня 2017 р.

Участь у тренінгу «Соціальне підприємництво як механізм розвитку місцевих громад: практичні аспекти», 21 жовтня 2017 р.

Патенти:

 1. Отримано авторське свідоцтво наукової статті «Формування соціальної відповідальності в агрохолдингах України» // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — №77448. — 07.03.2018.
 2. Отримано авторське свідоцтво наукового твору ­­– препринту «Методологічні аспекти оцінки рівня соціальної відповідальності аграрного сектора» // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — №77448. — 07.03.2018. — 37 с.
 3. Отримано авторське свідоцтво наукового твору ­­– препринту «Соціалізація освіти як засіб підвищення соціальної відповідальності в аграрному секторі», МНАУ, 2016. — 30 с.

Методичні рекомендації:

 1. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д-р екон. наук, професор Сіренко Н. М., канд. екон. наук, доцент Бурковська А. В., канд. екон. наук, доцент Лункіна Т. І., 3,0 друк. арк., грудень 2017 р.
 2. Гроші і кредит : методичні рекомендації» для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування, 2017 р.
 3. МКРВО : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання, 2017 р.
 4. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання, 2017 р.
 5. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 6. Фінанси : тестові завдання для проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 7. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит», 2013.
 8. Гроші та кредит : методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 2013.
 9. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
 10. Гроші та кредит : методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентами III курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 11. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012.
 12. Організація і методика аудиту в банках : методичні рекомендації для контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2012.
 13. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій» та 7.03050901 «Облік і аудит», 2012.
 14. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 15. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 16. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій та 7.050106 «Облік і аудит», 2012.
 17. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2011.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7252-3239
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7lpmK-wAAAAJ

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)