Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Новини МНАУ

Новини Миколаївського національного аграрного університету
 1. Досвід проведення міжуніверситетської відкритої лекції

  29 квітня 2021 року на кафедрі публічного управління та адміністрування сталася непересічна подія: вперше відкрито лекцію одночасно для здобувачів вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету та Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
  Лекцію з теми «Правове регулювання договірних відносин у міжнародному приватному праві» у розрізі змісту навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», прочитала кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили Каплій Олена Володимирівна.
   Обрана тема лекції уможливила реалізацію інтегрованого підходу до змісту спланованого та проведеного спільного заняття за дисципліною, що викладається в обох навчальних закладах, крім того, сприяла розвитку професійних компетентностей та обміну досвіду роботи викладачів.
  Здобувачі вищої освіти з цікавістю слухали та включалися в обговорення, адже це було новацією і для них.
  Висловлюємо подяку шановній Олені Володимирівні і сподіваємося на подальшу тісну співпрацю!



 2. Вивчення граматики в онлайн форматі

  Одним із елементів дистанційного та змішаного навчання є використання електронних підручників видавництва Pearson, з яким тісно співпрацює кафедра іноземних мов МНАУ. Зокрема, доцент кафедри іноземних мов Ганніченко Т.А. взяла участь у черговому онлайн тренінгові «Вивчення граматики в онлайн форматі». Практичним досвідом  вивчення граматики у форматі змішаного та онлайн навчання на платформі MyEnglishLab поділився Геннадій Білоус, методист Dinternal Education. Вебінар відбувся за такими напрямками:

  1. Послідовний та комплексний підхід до вивчення граматики у групі або самостійно.
  2. Необхідність вивчення граматичних структур у контексті.
  3. Переваги та зручність використання інтерактивної платформи MyGrammarLab для ивчення граматики онлайн.



 3. Використання он-лайн ресурсів на заняттях з іноземних мов

  Використання ресурсів Інтернет під час дистанційного навчання крім того, що є нагальною потребою, стимулює пізнавальну діяльність до вивчення іноземної мови,оскільки Інтернет має колосальні інформаційні можливості і не менш вражаючі послуги. Інтернет створює унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну мову користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови. Під час змішаного та дистанційного навчання доцент кафедри іноземних мов Ганніченко Тетяна Анатоліївна постійно застосовує ресурсні можливості інформаційних технологій. Вивчення граматики та лексики через використання відеоматеріалів каналів YouTube ESL class online - Online English Lessons www.livexp.com, ESLvideo.com, JamesESL English Lessons (engVid), 7ESL Learning English, Easy English, English Easy Practice, вивчення та закріплення нової лексики шляхом виконання інтерактивних завдань та тестів https://www.learnenglish.de, https://onlinetestpad.com, http://englishgu.ru тощо. Виконуючи тести, студенти мають можливість одразу одержати результат виконаного тесту, зробити його скриншот і відправити викладачеві. 



 4. Культурологічно зорієнтоване навчання як детермінанта формування духовної культури молоді

  На наше глибоке переконання, українське майбутнє твориться вже сьогодні саме в університетах як твердинях національної  ідентифікації народу і динамічних структур, де відбувається засвоєння модерних ідей молоддю. Лише за умов, що ми допоможемо молоді стати свідомими громадянами нашої держави, справжніми професіоналами у своїй справі, а найголовніше – високодуховними особистостями, ми всі разом зможемо подолати глибоку системну моральну кризу суспільства. Не викликає сумнівів, що від морального та естетичного потенціалу здобувачів вищої освіти – майбутньої національної еліти – багато в чому залежать зміст і динаміка суспільного прогресу.

  Одне із найважливіших питань сьогодення: що сприяє досконалості людини, що робить її гармонійною, прекрасною в думках, відчуттях, вчинках? Як виховати духовність? Духовність формується гармонізацією засобів інтелектуального, морального й естетичного впливів. 

  Цілеспрямовано поринаючи у світ красоти, у здобувачів вищої освіти пробуджуються духовні інтереси, потреби, глибокі духовно-моральні відчуття й переживання. Враховуючи, що вік тотальної комп’ютеризації поглибив розрив між інтелектуальною й емоційною сферами особистості, ми використовуємо в освітньому і виховному процесі університету різні засоби впливу на студентів.

  У процесі бесід з’ясовується, що здобувачі вищої освіти нашого університету із задоволенням відвідували осередки культури міста корабелів – Миколаєва. Не залишаючись осторонь від новітніх вимог часу та розбудовуючи нову незалежну державу, миколаївці зберігають свої історичні та культурні традиції. Здобувачі вищої освіти нашого університету поділилися своїми враженнями про музей: „Музей, на мою думку, це місце, де людина відпочиває, пізнає прекрасне, збагачує свою духовність, підвищує свій інтелект. Захоплює різноманітність картин і спосіб їх написання, а також пейзажі, біля яких відчуваєш себе там, в картині....Взагалі, музей не підпорядкований часу, в ньому час ніби зупинився. Ми впевнені, що нас чекають нові, неповторні враження, відвідуючи різні музеї України і світу як безпосередньо, так і дистанційно…”. 

  Засобами художніх творів формується духовність здобувачів вищої освіти як внутрішня енергетична сила особистості, стержень життя, свобода вибору вищих ідеалів, творчість по законам краси. Духовний розвиток передбачає собою динамічний процес зміни світоглядних позицій особистості, засвоєння системи цінностей, набуття високоморальних людських духовних якостей. 





 5. Міжнародна гостьова лекція «Аудит запасів: організаційні та методологічні аспекти»

  У межах діючого договору про співпрацю між Миколаївським національним аграрним університетом та Карагандинським державним університетом імені академіка Є.А. Букетова (м. Караганда, Республіка Казахстан) 30 квітня було проведено гостьову лекцію. Модераторами такого міжнародного заходу стали Хуторний Дмитро Володимирович (директор з оподаткування ТОВ «ПКФ Україна», сертифікований аудитор, Віце-президент Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»), Дубініна Марина Вікторівна (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету), Чебан Юлія Юріївна (кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету). 

  Гостями лекції, окрім здобувачів вищої освіти, також стали завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент Сиздикова Ельміра Жасланівна, науково-педагогічні працівники кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карагандинського державного університету імені академіка Є.А. Букетова й кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету, які викладають облікові дисципліни, та декан обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету доктор економічних наук, професор Вишневська Ольга Миколаївна.

  Для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» Миколаївського національного аграрного університету та здобувачів освітніх програм «Облік і аудит», «Державний аудит» Карагандинського державного університету імені академіка Є.А. Букетова лектори розкрили основні питання області дослідження під час аудиту запасів, особливості оцінки системи внутрішнього контролю та загальної методики проведення аудиту запасів. 

  Слухачі лекції висловили подяку її організаторам та спікерам. Особливу подяку висловила наша колега з Казахстану, старший викладач Шакірова Гульнара Аймаганбетівна шановному Хуторному Дмитру Володимировичу за цікаві практичні приклади та ситуації з аудиту запасів. Ольга Миколаївна Вишневська відмітила, що 3829 км, які розділяли під час лекції її учасників, не вплинули на змістовність, практичність та науковість заходу, який відбувся у дружній, теплій атмосфері.

  По закінченню лекції було обговорено подальші напрями співпраці, зокрема заплановано проведення круглого столу в межах роботи наукового гуртку з дисципліни «Організація і методика аудиту». 




 6. Вітаємо із успішним захистом кандидатської дисертації!

  Шановна Ірино Вікторівно! Науково-педагогічний колектив кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету щиро вітає асистента кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Смірнову Ірину Вікторівну з успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
  Окрема подяка та вітання науковому керівнику – доктору сільськогосподарських наук, професору Гамаюновій Валентині Василівні за підтримку, професійну думку, слушні поради та увагу до деталей!
  Радіємо Вашим здобуткам!
  Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно боротися за свою мрію, бажаємо неймовірних сил, блискучих ідей для подальшого саморозвитку та самореалізації, продовжуйте наукову діяльність, працюйте над докторською!
  Нехай основою подальшого розвитку та плідної професійної діяльності буде тільки міцне здоров'я та успіх, натхненна думка та щирі почуття, підтримка рідних і колег. Ми Вас любимо!



   

 7. Теплиця на кафедрі виноградарства та плодоовочівництва МНАУ

  За фінансування ректорату університету на демонстраційних ділянках біля корпусу факультету агротехнологій була побудована і введена в експлуатацію весняна плівкова теплиця.
  Споруда закритого ґрунту буде в нагоді здобувачам вищої освіти для набуття практичних навичок та поглиблення теоретичних знань із індивідуального розвитку рослин, опанування технології вирощування розсади, підготовки грунтосумішок та субстратів, сівби та садіння розсади, сучасних інтенсивних технологій вирощування овочевих культур на основі нових досягнень науки і передового досвіду. У теплиці зможуть проводити наукові дослідження магістранти для виконання дипломних робіт та дисертацій аспіранти.
  Висловлюємо щиру подяку керівництву університету за безпосередню участь та фінансову допомогу.







 8. Завжди активні та ініціативні Миколаївські ЗОШ Корабельного району!

  Багаторічна співпраця Миколаївського НАУ з Миколаївськими загальноосвітніми школами Корабельного району приносить свої плоди. Уже декілька років поспіль учні шкіл беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти серед учнів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області.
  Метою олімпіади є виявлення обдарованих вступників, ознайомлення їх зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка в університеті, зацікавлення у поглибленому вивченні предметів, що є профільними для вступу до Миколаївського НАУ, реалізація здібностей талановитих учнів, розширення й поглиблення знань учнів із навчальних предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання.
  Олімпіада проводиться із таких предметів: українська мова і література; математика; історія України; біологія; географія; фізика; англійська мова; хімія.
  Не є винятком і цей рік, учні Миколаївських загальноосвітніх шкіл Корабельного району взяли активну участь в олімпіаді та посіли 78 призових місць (з них 5 перших місць, 44 других місць та 29 третіх місць).
  Особливо, хочемо відзначити учнів Миколаївської гімназії №3, Миколаївського економічного ліцею №1 та Миколаївської ЗОШ №40, які посіли перші місця у Всеукраїнській олімпіаді Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти:
      Таранець Є.О. – олімпіада з української мови та літератури;
      Міцик Н.А. – олімпіада з біологія;
      Самарська С.А. – олімпіада з української мови та літератури;
      Рязанцева А.Д. – олімпіада з географії;
      Завадська А.І. – олімпіада з географії.
  Бажаємо переможцям нових досягнень, успіхів та ще більших звершень! Не зупинятися на досягнутому, а продовжувати отримувати нові й нові перемоги! Вітаємо!
  Окремі слова великої вдячності за якісний рівень підготовки науковим керівникам та дирекціям Миколаївських загальноосвітніх шкіл Корабельного району.


 9. ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ НА КАФЕДРІ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ

  Навчання у режимі онлайн стало актуальним у зв’язку з обмеженнями, які спричинила пандемія Covid-19.
  У період карантину викладачі кафедри ґрунтознавства та агрохімії, дотримуючись графіку навчального процесу, продовжують проводити заняття у дистанційній формі.
  30 квітня 2021 року в межах дисципліни «Хімія (фізична та колоїдна)» проведенням онлайн-лекції «Дисперсні системи та їх властивості» для здобувачів вищої освіти другого курсу спеціальності «Агрономія» розпочався цикл занять з колоїдної хімії. Заняття зі здобувачами проводить Дар’я Качук, к.т.н., старший викладач кафедри ґрунтознавства та агрохімії МНАУ. Комунікація відбувається через додаток для відеозв’язку Jitsi на платформі Moodle. Адаптовані до дистанційного навчання презентації, методичні вказівки та тести дозволяють здобувачам вищої освіти навіть в умовах карантину проявити свої здібності та успішно пройти контроль знань. 



   

 10. Практика з ботаніки

  У здобувачів вищої освіти першого курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» факультету агротехнологій закінчився перший тиждень навчальної практики з ботаніки. У зв’язку з епідемією коронавірусу практика проходила дистанційно. Протягом тижня студенти описували місце проходження практики і вивчали видовий склад рослин, які ростуть на території Миколаївської області. За підсумками оформляли щоденники та звіти, вчилися визначати види рослин. 






   

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)