Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Новини МНАУ

Новини Миколаївського національного аграрного університету
 1. Диплом фінансиста від МНАУ – запорука успішного професійного старту!

  Кожен здобувач, який  навчається у закладі вищої освіти, безумовно мріє про отримання диплому та подальше працевлаштування за здобутою кваліфікацією. Вибір закладу для навчання та отримання диплому – це найперша умова для успішної реалізації мрій  майбутнього молодого фахівця!

  Випускники Миколаївського національного аграрного університету реалізовують свої професійні мрії без перешкод!  Як розпочала свою кар’єру, отримавши диплом бакалавра – фінансиста, поділилася Мухіна Аліна, яка закінчила університет лише у червні 2021 року. Сьогодні Аліна -  фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні №269 Укрсиббанк м. Миколаєва. 

  Аліна зазначає, що навчаючись в університеті, вона мала змогу отримати достатній рівень практичної підготовки в різних установах та організаціях, визначитись з пріоритетною для себе професійною сферою - банківською. Здобуті навички та диплом фінансиста гарантували їй працевлаштування за бажаним напрямом! 

  Вибір закладу вищої освіти та майбутньої спеціальності необхідно робити свідомо, тоді ваші мрії здійсняться! 2. Проведення практики на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

  З 29 червня по 23 липня  2021 року студенти 2 курсу факультету агротехнологій освітнього ступеня «Бакалавр»  відповідно до наказу ректора Миколаївського НАУ академіка Шебаніна В.С. проходили навчальні практики з ґрунтознавства з основами геології, овочівництва та механізації. Специфікою підготовки фахівців за спеціальністю 201 «Агрономія» є проведення практики на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету. Студенти ознайомилися в умовах виробництва не тільки з провідними технологіями вирощування  зернових, технічних, зернобобових, кормових, енергетичних та інших культур, а також проводятть спільно з викладачами факультету агротехнологій науково-дослідну роботу під керівнитвом Дробітько А.В., Федорчука М.І., Гамаюнової В.В., Коваленка О.А., Корхової М.М.,  Хоненко Л.Г. та ін. фахівців. 

  Щиро дякуємо ректорові Миколаївського національного аграрного університету академіку Шебаніну В.С. за створенні чудові умови для підготовки високопрофесійних фахівців, затребуваних на ринку праці для агропромислового комплексу України.

 3. Науково-дослідна робота

  У межах програми проведення науково-дослідної роботи з метою визначення ефективності використання на першому стерньовому обробітку ґрунту дослідних зразків різних ґрунтообробних знарядь бренду «LOZOVAMACHINERY» доцентом кафедри рослинництва та садово-паркового господарства факультету агротехнологій Маргаритою Корховою проводяться дослідження в Навчально-науково-дослідному господарстві МНАУ.
  Мета досліджень – визначення ефективності використання ґрунтообробних знарядь на першому стерньовому обробітку.
  Згідно з програмою дослідження визначали степінь збереження активності ґрунтової біоти. Кількісний склад черв’яків визначали методом розкопки на ділянці 10×10 см і 25 см вглиб уздовж діагоналі поля та підрахунку до обробітку та після, в 5 місцях на кожній ділянці. Наявність ґрунтової біоти свідчить про здоровий та структуризований ґрунт, покращення аерації, інфільтрації води, стійкості та родючості ґрунту. Розкопку ґрунту проводили студенти 1 курсу факультету агротехнологій.
  Результати науково-дослідної роботи будуть висвітлені у наукових працях та впроводженні в навчальний процес. 4. Науково-дослідна робота

  У межах програми проведення науково-дослідної роботи з метою визначення ефективності використання на першому стерньовому обробітку ґрунту дослідних зразків різних ґрунтообробних знарядь бренду «LOZOVAMACHINERY» асистентом кафедри землеробства, геодезії та землеустрою факультету агротехнологій Іриною Смірновою проводяться дослідження в дослідному господарстві МНАУ.
  Згідно з програмою дослідження визначали кількість насіння падалиці в ґрунті – методом промивання зразків ґрунту водою через сито з отворами 0,25 мм та облік сходів бур’янів та падалиці на рамці 50×50 см кількісним, кількісно-ваговим  та ваговим методами.
  Проведені спільні наукові дослідження стануть запорукою для написання наукових статей, рекомендацій та впровадження в освітній процес.   

 5. Оголошується конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського, премій для студентів і молодих учених, що присуджуються НАН України

      Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України, премій імені видатних учених НАН України, а також премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2021 році.

  Лист МОН №7/288-21 від 09.07.2021 р.


 6. Навчальна практика для здобувачів вищої освіти

  На виконання Закону України «Про вищу освіту», згідно з графіком освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік і діючого «Положення про проведення практик студентів у Миколаївському національному аграрному університету» створений наказ про проведення навчальної практики для здобувачів вищої освіти освітньої спеціальності 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» академічної групи ВМ 1/1 факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології з дисципліни «Санітарна екологія». 15 липня 2021 р. навчальна практика проходила у Миколаївському зоопарку. Організатор культурно-дозвілленої діяльності відділу науки і освіти зоопарку Боркіна Олександра В’ячеславівна представила інформацію про історію виникнення та його функції – природоохоронну, просвітницьку, дослідницьку, рекреаційну. Під час практики студенти ознайомилися з видами тварин, які занесені до Червоної книги, колекцією акваріумних риб, плазунів, екзотичних птахів, рідкісними видами рослин з ботанічних садів України, «Дідова хата» під стріхою якої чиста мазанка з підведеною сажею призьбою, з просторим двором, копицею сіна, возом з конем. Із-за рогу садиби вибігають кізочки, з мініатюрної кошари бекають кучеряві ягнята, попідтинню ґелґочуть гуси, хазяйновито крокує півень на чолі зграйки курочок. Студенти спілкувалися із живою природою, а це мета навчальної практики з дисципліни «Санітарна екологія».


                                                  

  Керівник навчальної практики

  доцент кафедри зоогігієни та ветеринарії

  Бондар А.О.

   

 7. Наукові дослідження кафедри землеробства, геодезії та землеустрою

  На кафедрі землеробства, геодезії та землеустрою продовжуються наукові дослідження щодо вивчення особливостей росту і розвитку, фізіологічних процесів, формування урожайності та накопичення ефірної олії в ефіроолійних культур. Вирощування ефіроолійних рослин у зоні Південного степу України у наш час є актуальним у зв'язку із попитом на ефірну олію та рослинну сировину ефіроносів, екологізацією способу життя сучасної людини, а також зі змінами клімату та деградацією ґрунтів, що потребує пошуку нових культур із протиерозійними властивостями.

  Дякуємо науковцям факультету агротехнологій професору М.І. Федорчуку, професору М.О. Самойленку, завідувачу кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, доценту О.А. Коваленку, завідувачу кафедри ґрунтознавства та агрохімії, професору С.Г. Чорному, старшому викладачу О.Ф. Рожок за консультаційну допомогу та можливість працювати в лабораторіях кафедр!
 8. Польові випробування

  На виконання Програми наукових досліджень Інноваційно-освітнього кластеру «Агротехніка» на полях Науково-навчального виробничого центру Миколаївського НАУ проводилися дослідження властивостей ґрунту після виконання поверхневого обробітку. Дослідження проводилися фахівцями Укр НДІ ПВТ ім. Л. Погорілого, LozovaMachinery, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти МНАУ. Групу фахівців LozovaMachinery очолював головний конструктор к.т.н. О.А. Гриненко, а фахівців Укр НДІ ПВТім. Л. Погорілого очолював Л.П. Шустик.
  8 липня 2021 року в цих випробуваннях взяли участь д.е.н., професор В.І. Гавриш та к.т.н., доцент В.А. Грубань (кафедра тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу МНАУ). Вони безпосередньо брали участь у випробуванні широкозахватної гідрофікованої зубопружинної борони «Ліра» та дискових борон-лущильників типу «Дукат». Зараз відбувається обробка отриманих експериментальних даних. 9. Допомога захисникам

  Студенти факультету агротехнологій завжди беруть участь у підтримці наших воїнів. 9 липня 2021 року передали захисникам однієї із військових частин, які базуються в м. Миколаєві, а зараз знаходяться на передових рубежах, медикаменти. До цієї акції залучилися здобувачі вищої освіти 1-го та 2-го курсів. Молоде покоління аграріїв із вдячністю згадує наших захисників і намагається допомогти.


 10. Миколаївський національний аграрний університет чекає своїх вступників


  Сьогодні розпочато прийом електронних заяв на вступ до Університету на освітній ступень бакалавра після 11 класів. 

  Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 23 серпня (до 16 серпня для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО в закладі освіти).

  Водночас пропонуємо вступникам звернутися за консультацією до інформаційно-консультаційного центру Миколаївського національного аграрного університету.

  Дізнатися більше про вступ до Миколаївського НАУ у 2021 році можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе (Паризької комуни), 9, ауд. 106

  або дистанційно:

  +38(0512) 40-91-95

  +38(099) 773-18-39

  +38(068) 155-38-21(Viber, Telegram)

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)