Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Фінанси підприємств

 

Мета: надання фундаментальних знань з функціонування фінансів підприємств та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Завдання: вивчення сутності та характерних ознак фінансів підприємств, їх ролі і місця в економічній системі, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Змістові модулі: суть і функції фінансів, основи фінансів агропромислових підприємств, грошові розрахунки агропідприємств, грошові надходження агропідприємств, доходи і фінансові результати діяльності агропідприємств та розподіл і використання прибутку, відносини агропідприємств з фінансовою системою, фонди агропромислових підприємств, оборотні засоби (кошти) агропромислових підприємств, короткострокове кредитування основної діяльності агропромислових підприємств, фінансування соціально-побутових та операційних витрат, фінансування і кредитування капітальних вкладень, економічна ефективність капітальних вкладень, особливості фінансів селянських (фермерських) господарств та малих підприємств, особливості фінансів акціонерного товариства, особливості фінансів приватно-орендних формувань, обслуговуючих та спільних підприємств, оцінка фінансового стану агропромислового підприємства, фінансове планування на агропідприємствах.

 

Методичні видання з дисципліни "Фінанси підприємств":

1.  Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2.  Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій» та 7.03050901 «Облік і аудит», 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни "Фінанси підприємств":

1.  Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / В. М. Гриньова. — 3-тє вид., стереот. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423 с.

2.  Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько. — Львів, 2006.

3.  Шило В. П. Міжнародні фінанси : теорет.-практичний посібн. — К. : Кондор, 2010.

4.  Слав´юк Р. А. Фінанси підприємств : навч. посібн. — К. : ЦУЛ, 2002.

5.  Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібн. — К. : Кондор, 2005.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)