Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Фінанси

Мета: Полягає у вивченні сукупності фінансових відносин, як специфічної форми суспільних відносин; розумінні суті і тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей в сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць.

Завдання: формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин в суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи; правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства й населення; з’ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху ринкових відносин; визначення сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Змістові модулі: економічна природа і призначення фінансів, фінансова наука; фінансова система і фінансова політика; фінансові ресурси; фінансовий механізм і фінансове планування (прогнозування); управління фінансами, фінансовий контроль; необхідність і суть державних фінансів; бюджет і бюджетна система; доходи і видатки державного бюджету; податки і податкова система; державний кредит і державний борг; місцеві фінанси; фінанси підприємницьких структур; фінансовий менеджмент; єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійний фонд; фінансове забезпечення соціальних гарантій населення; страхові і резервні фонди фінансових ресурсів; фінансовий ринок; міжнародні фінанси.

 

Методичні видання з дисципліни "Фінанси":

1.  Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2011

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2.  Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій та 7.050106 «Облік і аудит», 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни "Фінанси":

1.  Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.

2.  Леоненко П. М. Теорія фінансів : навч. посібн. за ред. О. Д. Василіка / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005.

3.  Романенко О. Р. Фінанси : підручник. — К. : Центр навчальної літератури, 2006.— 312 с.

4.  Загорський В. С. Фінанси : навч. посібн. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. — К. : Знання, 2006. — 247 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)