Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Страхування

Мета: дисципліни полягає у вивченні сутності і форм прояву ризику, розгляді особливостей страхових взаємовідносин у підсистеми економічного базису суспільства, що сприятиме об´єктивній оцінці економічних процесів, розумінню суті, місця та значення страхування для успішного управління цими процесами.

Завдання: дати правильне розуміння прояву закономірностей у сфері страхових взаємовідносин держави, недержавних суб´єктів підприємницької діяльності та населення; розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці; з´ясувати роль страхування у економічній розбудові суспільства; дати не лише теоретичні знання, а й практичні навички та уміння визначити сукупність заходів по ефективному страховому захисту.

Змістові модулі: сутність, принципи і роль страхування; класифікація страхування; страхові ризики та їх оцінювання; страховий ринок; страхова організація; державне регулювання страхової діяльності; особисте страхування; майнове страхування; страхування відповідальності; перестрахування і співстрахування; доходи, витрати і прибуток страховика; фінансова надійність страхової компанії.

 

Методичні видання з дисципліни "Страхування":

1.  Страхування : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2011.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посібн. / Ю. М. Дьячкова. — К. : ЦУЛ, 2008. — 240 с.

2.  Плиса В. Й. Страхування : навч. посібник / В. Плиса. — К. : Каравела, 2006. — 392 с.

3.  Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування : навчальний посібник. — К. : Кондор, 2006.

4.  Грушко В. І. Пенсійна реформа України : навч. посібник. — К. : Кондор, 2006. — 336 с.

5.  Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика : підручник. — К. : Знання України, 2006. — 284 с.

6.  Горбач Л. М. Страхова справа : навч.посібн. — 2-ге вид., виправлене. — К. : Кондор, 2003. — 252 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)