Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Податкова система

Мета: дисципліна-спеціалізація висвітлює фундаментальні питання теорії податків, їх економічної суті функції, ролі і сфери застосування в сучасному суспільстві. Вона вивчає зміст найважливішої податкової термінології, класифікацію податків і організаційні принципи побудови системи податкових служб.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

Змістові модулі: сутність і види податків; організація податкової системи, державна податкова служба України; облік платників і надходження податків до бюджету; податок на прибуток підприємств; податок на додану вартість; акцизний податок; мито; податок на доходи фізичних осіб; фіксований сільськогосподарський податок; спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва; місцеві податки та збори; ухилення від сплати податків і перекладання податків; податкова політика в системі державного регулювання економіки; податкові платежі до бюджету.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

  1. Іванов Ю. Б. Податкова система / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. — К. : Атика, 2006. — 920 с.
  2. Олійник О. В. Податкова система : навч. посібник / О. В. Олійник, І. В. Філон. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с.
  3. Система оподаткування та податкова політика : навч. посібн. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко [під заг. ред. В. Б. Захожая та Я. В. Литвиненка]. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 468 с.
  4. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посібник / А. М. Соколовська. — К. : Кондор, 2010. — 326 с.
  5. Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц.. текстові). — К. : Алтера, Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)