Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Податковий контроль

 

Мета: викладання цього курсу – надання студентам базових знань з податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для управління в сфері оподаткування. Податковий контроль спрямований на формування у студентів професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового обліку і планування на мікроекономічному рівні.

Завдання: одержання необхідної суми знань, які відповідають вимогам до фахівців вищої кваліфікації. Практичні заняття націлені на вміння студентів самостійно здійснювати розрахунки на основних видах податків, а також уміти заповнювати податкову звітність при сплаті податків (зборів), обов´язкових платежів.

Змістові модулі: масово-роз´яснювальна робота податкових органів; організація і методи контрольно-перевірочної роботи; методика та способи проведення податкового контролю; проведення до перевірочної роботи органами податкового контролю; планування та організаційні заходи щодо проведення перевірки; порядок здійснення документальної перевірки; порядок проведення камеральних та оперативних перевірок; узагальнення та реалізація результатів перевірки; система органів державної податкової служби, їх завдання та функції; організація обліку платників податків; облік податкових платежів до бюджетів; контроль податкових органів у сфері податку на прибуток; контроль податкових органів у сфері податку на додану вартість; контроль податкових органів у сфері податку на доходи фізичних осіб; контроль податкових органів у сфері інших податків і обов’язкових платежів; відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

 

Методичні видання з дисципліни "Податковий контроль":

1.  Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2013

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2.  Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2011.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Податковий контроль : підручник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, В. З. Білінський. — Хай-Тек Прес. — 2007.

2.  Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.gov.ua.

3.  Кужельний М. Контроль фінансової звітності та правильності її складання / М. Кужельний. — К. : Ельга, 2001. — 240 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)