Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Основи оподаткування

 

Мета: набуття знань щодо сутності податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки, взаємозв´язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави.

Завдання: вивчення сутності, принципів і функцій оподаткування, класифікації податків; побудови системи оподаткування; оподаткування в зарубіжних країнах; податкової політики; відносини, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування.

Змістові модулі: податок і податкова система; функції податків; принципи оподаткування та податкові відносини; податкове навантаження і розподіл податків; оптимальне оподаткування; уникнення податків та ухилення від податків; податок на доходи фізичних осіб; податок на доходи юридичних осіб; оподаткування нерухомого майна та платежі за використання природних ресурсів; податок на додану вартість та інші непрямі податки.

 

Методичні видання з дисципліни "Основи оподаткування":

1.  Основи оподаткування : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит», 2011.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посібн. рекомендовано МОН України / П. К. Бечко. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 168 с.

2.  Деева Н. М. Оподаткування в Україні : навч. посібн. / Н. М. Деева, Н. І. Редіна [ред. Н. І. Редіної]. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 544 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)