Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Організація бухгалтерського обліку

 

Мета: засвоєння знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.

Завдання: вивчення організації і техніки обліку й аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового й аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

Змістові модулі: основи організації бухгалтерського обліку; організація обліку власного капіталу та зобов’язань; організація обліку та аналізу довгострокових і оборотних активів; організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства; організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

 

Методичні видання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку":

1. Організація обліку : методичні рекомендації щодо виконанння контрольної роботи студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / М. В. Дубініна, В. В. Кузьома. — 2007.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1. Облік сільськогосподарської діяльності : навч. посібн. / [ред. В. М. Жука]. — К. : Юр-Агро-Веста, 2007. — 368 с. Бух. облік (агрономія).

2. Організація бухгалтерського обліку : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / [ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. — Житомир : Рута, 2005. — 527 с.

3. Організація бухгалтерського обліку / [ред. проф. В. С. Леня]. — К. : Знання, 2006. — 603 с.

4. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. — К. : КНЕУ, 2004. — 450 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)