Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Облік у банках

Мета: ознайомлення з голов­ними підходами до формування чинних методик обліку банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Завдання: навчальна дисципліна «Облік у банках» є важливою складовою загальноекономічної підготовки студентів. Її опанування — це основа для дальшого навчання за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні банками». Ясна річ, кожен з вас, нинішніх студентів, після закінчення університету обиратиме діяль­ність за фахом. Утім, де б ви не працювали, вам доведеться більш або менш тісно співпрацювати з банківськими установами. Саме тому економіст повинен досконало знати облік у банках.

Змістові модулі: загальні теоретичні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках; облік капіталу банку; облік доходів та витрат банку; облік касових операцій; облік розрахункових операцій банку; облік операцій із кредитування; облік депозитних операцій банку; облік операцій банку з цінними паперами; облік операцій банку в іноземній валюті; облік операцій банку з основними засобами та нематеріаль­ними активами; облік лізингових операцій банку.

 

Методичні видання з дисципліни "Облік у банках":

1.  Облік у банках : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

2.  Облік у банках : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни "Облік у банках":

1.  Герасимович А. М. Облік і аудит у банках : підручник / Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз. — КНЕУ, 2004.

2.  Герасимович А. М. Облік і аудит у банках : підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов'яз та ін.; [заг. ред. проф А. М. Герасимовича]. — Вид. 2-ге, без змін. — К. : КНЕУ, 2006 — 536 с.

3.  Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посібн. / І. А. Волкова. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.

4.  Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: навч. посібник / М. І. Зубок. — КНЕУ, 2002. — 190 с.

5.  Кіндрацька Л. М. Облік у банках: навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва. — К., 2006. — 404 c.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)