Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Облік і аудит в галузях АПК

Мета: дисципліни: засвоєння знань про організацію та ведення бухгалтерського обліку, а також здійснення аудиту в галузях АПК.

Завдання: дисципліни: вивчення організації і техніки обліку на підприємствах аграрного сектора економіки, порядку документального оформлення господарських операцій, а також створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок.

Змістові модулі: теоретичні основи бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік необоротних активів; облік розрахунків за виплатами працівникам; облік витрат та виходу продукції рослинництва. Обчислення собівартості продукції рослинництва; теоретичні основи здійснення аудиторської діяльності в Україні.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

  1. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібн. / [ред. Р.Л. Хом’яка],  3-тє вид., доп. і перероб. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід», 2004. — 912 с.
  2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / [заг. ред. А. М. Коваленко]. — Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2009. — 736 с.
  3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві / [ред.Ф. Ф. Бутинця та М. М. Коцупатрого]. — Житомир : Рута, 2003. — 511 с.
  4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник, 4-те вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін.; [ред. проф. М. Ф. Огійчука]. Київ, 2007. — 878 с.
  5. Облік сільськогосподарської діяльності : навч. посібн. / [ред. В.М. Жука]. — К. : Юр-Агро-Веста, 2007. — 368 с.
  6. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / [ред. проф. М. Ф. Огійчука]. — К. : Вища освіта, 2003. — 463 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)