Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

 

Мета: формування у студентів свідомої причетності до поглиблення інтеграції України в світове співтовариство через уміння здійснювати кредитно-розрахункові та валютні операції.

Завдання: засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок виконання кредитно-розрахункових та валютних операцій, що здійснюються при обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності експортерів та імпортерів. Завданням  менеджера зовнішньоекономічної діяльності є здійснення правильного вибору між існуючими формами валютних розрахунків з метою отримання коштів за найменшою ціною або отримання  найбільш високого доходу від їх продажу за мінімізації валютного ризику.

Змістові модулі: валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, конвертованість валют, платіжний баланс країни, еволюція розвитку валютних систем, валютні операції «спот», форвардні валютні операції, валютні операції «своп», операції – валютні опціони та валютні ф´ючерси, фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій, система валютних рахунків, сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютного ризику.

 

Методичні видання з дисципліни:

1.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька [заг. ред. М. І. Савлука]. — К. : КНЕУ, 2002. — 392 с.

2.  Петрашко Л. П. Валютні операції : навч. посібн. / Л. П. Петрашко. — К. : КНЕУ, 2001. — 204 с.

3.  Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції / Л. В. Руденко. — 632 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)