Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Кредитування підприємств

 

Мета: оволодіти комплексом знань і навичок у сфері банківського кредитування, процес та організація контролю за діяльністю комерційних банків у напрямку кредитування підприємств.

Завдання: навчити студентів особливостей організації кредитного процесу в банку та специфіки окремих видів кредитних операцій з підприємствами: контокорентного кредиту, овердрафту, споживчого та іпотечного кредитів, кредитів, пов'язаних з вексельним обігом, факторингу, лізингу, форфейтингу тощо, а також аналізу особливостей контролю достатнього рівня ліквідності та платоспроможності комерційних банків.

Змістові модулі: засади банківського кредитування і прийняття рішень щодо надання позик; кредитний портфель комерційного банку, його класифікація та аналіз; необхідність та сутність кредитування підприємств; класифікація кредитів, що надаються підприємствам; кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів; створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

 

Методичні видання з дисципліни "Кредитування підприємств":

1.  Кредитування підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт  студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

 

1.  Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посібн. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. — 2007.

2.  Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К. : Знання, 2010. — 532 с.

3.  Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алтера, Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)