Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Банківські операції

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ банківської діяльності та її впливу на соціально-економічний процеси в країні.

Завдання: пізнання сутності, видів банків в Україні, вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків, методик проведення основних (розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних, з цінними паперами, валютою та нетрадиційних) й прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методик формування ресурсів банку, аналізу його прибутковості та фінансової стійкості.

Змістові модулі: створення та організація діяльності комерційного банку; формування ресурсів комерційного банку; розрахунково-касові операції банку; операції банку з векселями; кредитні операції банку; операції банку з цінними паперами; банківські інвестиції; операції банку в іноземній валюті;нетрадиційні банківські операції та послуги.

 

Методичні видання з дисципліни "Банківські операції":

1.  Банківські операції: методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни "Банківські операції":

1.  Васюренко О.В. Банківські операції / О.В. Васюренко. — Знання, 2000. — 243 с.

2.  Васюренко О.В. Банківські операції : навч. посібн. / О.В. Васюренко. — 6-те вид., перерод. і доп. — К. : Знання, 2008. — 318 с.

3.  Коваленко М.А. Операції сучасного комерційного банку : навч. посібн. / М. Коваленко, В. Білінкіс, Л. Сухомлин. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2006.

4.  Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алтера, Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

5.  Прокопенко I.Ф. Основи банківської справи / I.Ф. Прокопенко, В.I. Ганiн, В.В. Соляр. — 2005.

6.  Спяк Г.І. Облік і аудит у банках : навч. посібн. / Г.І. Спяк, Т.І. Фаріон. — Атіка, 2004. — 328 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)