Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Аудит банківської діяльності

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань щодо аудиту банківської діяльності в Україні (аудит активів, пасивів, банківських операцій), а також їх фінансової звітності.

Завдання: сприяння забезпеченню збереження грошової маси, формування в банківській діяльності служби внутрішнього аудиту, додержання нормативно-правового регулювання у діяльності банку, його ефективної економічної стабільності запобігання негативним ризикам та банкрутству.

Змістові модулі: контроль та аудит діяльності комерційних банків; внутрішньобанківський аудит розрахунково-касових операцій, грошових білетів та цінностей; внутрішньобанківський аудит кредитних операцій; внутрішньобанківський аудит валютних операцій; аудит операцій банків з цінними паперами; внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку; внутрішньобанківський аудит власногота регулятивного капіталу банку; ризики, притаманні діяльності комерційного банку.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Аудиторская деятельность в Украине // Сборник нормативных документов. — Харьков : Конус, 2001. — 192 с.

2.  Бондар М.І. Аудит в АПК : навч. посібник / М.І. Бондар. — К. : КНЕУ, 2003. — 188 с.

3.  Грязнова А.Г. Банковский аудит и его роль в снижении банковских рисков / А.Г. Грязнова, С.В. Вартольд // Деньги и кредит. — 1997. — № 10. — С. 20—28.

4.  Про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб – акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків : положення НБУ від 15.03.1989 р.

5.  Про банки та банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 р.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)