Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Перестрахувальні операції

 

Мета: вивчення теорії та практики перестрахування майнових інтересів і ризиків юридичних і фізичних осіб; поглиблене вивчення механізму надання перестрахувальних послуг.

Завдання: виявлення макроекономічної позиції страхового ринку в системі економічних відносин та місця перестрахування на національному страховому ринку; обгрунтування необхідності державного регулювання перестрахувальної діяльності на ринку; виявлення сутності інфраструктури перетсрахувального ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій; набуття вмінь аналізувати ринок перестрахувальних операцій.

Предмет: система відносин між сторонами страхової угоди з приводу перестрахувальної діяльності.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Перестрахувальні операції»:

 

  1. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2012. — 1019 с.
  2. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
  3. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
  4. Долгошея Н. В. Страхування в запитаннях і відповідях : підручник / Н. В. Долгошея. — К. : Знання, 2010. — 543 с.
  5. Дорошенко С. Л. Зростання капіталізацїі страхових компаній у контексті глобалізаційних законодавчих змін / С. Л. Дорошенко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мат-в ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10, 11 вітня 2014 р., м. Київ). — К. : Лазурит Поліграф, 2014. — С. 103—105.
  6. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)