Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Особове страхування

 

Мета: полягає в оволодінні теоретико-методичними та практичними навичками при страхування життя, здоров'я та працездатності. Вивчені суті та видів особового страхування, що сприятиме розумінню його значення для успішного управління цими процесами.

Завдання: набуття майбутніми спеціалістами теоретичних, методичних та практичних навичок розробки та здійснення операцій щодо особового страхування, оволодіння практичними навичками визначення сукупності заходів щодо ефективного страхового захисту життя, здоров'я та працездатності людей.

Предмет: система відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових продуктів при здійсненні особового страхування.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Особове страхування»:

 

  1. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2012. — 1019 с.
  2. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
  3. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
  4. Долгошея Н. В. Страхування в запитаннях і відповідях : підручник / Н. В. Долгошея. — К. : Знання, 2010. — 543 с.
  5. Дорошенко С. Л. Зростання капіталізацїі страхових компаній у контексті глобалізаційних законодавчих змін / С. Л. Дорошенко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мат-в ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. (10, 11 вітня 2014 р., м. Київ). — К. : Лазурит Поліграф, 2014. — С. 103—105.
  6. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)