Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Управління фінансовою санацією підприємств

 

Мета: надати студентам базових знань з питань управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб'єктів господарювання.

Завдання: формування теоретичних знань та практичних навичок у майбутніх фахівців відповідно до поставленої мети.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств»:

 

  1. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Т. А. Говорушко, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко — К. : «Центр учбової літератури», 2013. — 400 с.
  2. Карпунь І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник. — Л. : Магнолія-2006, 2007. — 418 с.
  3. Копилюк О. І., Медведєв В. П. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 447 c.
  4. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. — 4-те вид. — К. : Лібра, 2008. — 704 с.
  5. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства // Наказ Міністерства економіки України від 26.10.2010. — № 1361.
  6. Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник / І. М. Зеліско. — К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2015. — 320 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)