Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Ринок фінансових послуг

 

Ринок фінансових послуг в умовах формування та розвитку ринкових відносин поряд з використанням новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору є одним із важливих сегментів ринку. Це особлива сфера взаємовідносин державних і фінансових інститутів для задоволення фінансових потреб і формування пропозицій з надання фінансових послуг на державному рівні або у світовій інтеграції фінансових ринків країн. Створення ринку фінансових послуг, який виконував би функції розподілу та обороту капіталу від інвестора до виробника, визначав критерії ефективного використання фінансових ресурсів за секторами економіки; розв’язував економічні проблеми на грошовому, валютному, фондовому ринку та ринку позичкового капіталу; забезпечував прогресивний розвиток лізингових послуг та факторингу є особливо актуальним.

Предметом навчальної дисципліни є опрацьовування особливої сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умов надання фінансових послуг спеціалізованими фінансовими і кредитними установами та іншими фінансовими інститутами. Об’єктом вивчення є процес надання фінансових послуг суб’єктам господарювання і підприємництва та фізичним особам.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Ринок фінансових послуг»:

 

  1. Єш С. М. Ринок фінансових послуг [текст] : підручник / С. М. Еш — К. : Е96 «Центр учбової літератури», 2015. — 400 с.
  2. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид 2-ге, доп. І перероб. [Навч. посібник] / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. — К. : «Центр учбової літератури», 2009. — 392 с.
  3. Мітюков І. О. Фінансові послуги України : [Енциклопедичний довідник у 6 томах] / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К.; — 2000 р.
  4. Уланов В. А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений. 2 издание, доп. / В. А. Уланов. — М. : ООО «Проспект», 2014. — 376 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)