Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Оподаткування та основи оподаткування

 

Мета: набуття знань щодо сутності податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки, взаємозв'язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави.

Завдання: вивчення сутності, принципів і функцій оподаткування, класифікації податків; побудови системи оподаткування; оподаткування в зарубіжних країнах; податкової політики; відносини, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування.

Змістові модулі: податок і податкова система; функції податків; принципи оподаткування та податкові відносини; податкове навантаження і розподіл податків; оптимальне оподаткування; уникнення податків та ухилення від податків; податок на доходи фізичних осіб; податок на доходи юридичних осіб; оподаткування нерухомого майна та платежі за використання природних ресурсів; податок на додану вартість та інші непрямі податки.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Оподаткування та основи оподаткування»:

 

 1. Баранова В. Г. Податкова система : навч. посіб. / В. Г. Баранова, О. Ю. Дубовик, В. П. Хомутенко. — Одеса : ВМВ, 2014. — 344 с.
 2. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 351 с.
 3. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.
 4. Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : навч.-практ. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 376 с.
 5. Сідельникова Л. П. Податкова система Навчальний посібник / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2013. — 604 с.
 6. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч.посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2012. — 424 с.
 7. Слатвінська М. О. Податкова система : навч. посіб. / М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик. — Одеса : ОНЕУ, 2013. — 202 с.
 8. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська. — К. : Кондор, 2010. — 326 с.
 9. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 168 с.
 10. Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О. О. Бідюк, Є. Ю. Шара. — К. : ЦУЛ, 2012. — 496 с.
 11. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 248 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)