Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Податкова система та основи оподаткування

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань, щодо сутності та основних принципів діяльності податкової системи, її структури і законодавчих засад.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання здобувачам вищої освіти:

 • знань з теорії податків;
 • теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів оподаткування;
 • практичних навичок з нарахування та утримання різних видів податків;
 • вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Об'єктом дисципліни є система фінансово-економічних правовідносин, що виникають в процесі оподаткування окремих видів операцій суб’єктів господарювання.

Предметом дисципліни є чинна система оподаткування в Україні, особливості податкової політики держави та суб’єктів господарювання в умовах переходу до ринкової економіки; податки, збори, інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та особливості їх сплати до бюджетів згідно з чинним законодавством України.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Податкова система та основи оподаткування»:

 1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. №2755–VI : за станом на 01.09.2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI : за станом на 01.09.2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI : за станом на 01.09.2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 4. Баранова В. Г. Податкова система : навч. посіб. / В. Г. Баранова, О. Ю. Дубовик, В. П. Хомутенко. — Одеса : ВМВ, 2014. — 344 с.
 5. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 351 с.
 6. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.
 7. Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : навч.-практ. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 376 с.
 8. Сідельникова Л. П. Податкова система : навчальний посібник / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2013. — 604 с.
 9. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2012. — 424 с.
 10. Слатвінська М. О. Податкова система : навч. посіб. / М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 202 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)