Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Фінансовий ринок

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання: вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; визначення взаємозв'язків між джерелами формування фінансових інструментів та їх використанням; ознайомлення із функціонуванням фінансових інструментів, суттю фінансового посередництва, особливостями обігу різних видів фінансових інструментів; вивчення видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)