Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Виробнича практика з фінансів підприємств

 

Мета: оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, поглиблення та закріплення знань, здобутих здобувачами вищої освіти в процесі їх теоретичної підготовки в межах університетської освіти.

Завдання: детальне ознайомлення із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію фінансової роботи суб’єктів господарювання; опанування і засвоєння функцій основних ділянок фінансової роботи сільськогосподарських підприємств, ознайомлення з функціональними обов’язками працівників фінансового відділу підприємства; поглиблення знань, пов’язаних з порядком проведення грошових розрахунків, у тому числі готівкових та безготівкових; поглиблення знань, пов’язаних з порядком нарахування податків та зборів до бюджету та Пенсійного фонду; розраховувати суму амортизаційних відрахувань як для цілей оподаткування так і з позиції бухгалтерського обліку; визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів; визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства; проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)