Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Виробнича практика з бюджетної та податкової систем

 

Мета: оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, поглиблення та закріплення знань, здобутих здобувачами вищої освіти в процесі їх теоретичної підготовки в межах університетської освіти.

Завдання: детальне ознайомлення із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи управлінь державної фіскальної служби, управлінь казначейської служби, державних податкових інспекцій, управлінь пенсійного фонду; опанування і засвоєння функцій основних ділянок роботи управлінь державної фіскальної служби, управлінь казначейської служби, державних податкових інспекцій, управлінь пенсійного фонду, ознайомлення з функціональними обов’язками працівників цих установ; поглиблення знань, пов’язаних з порядком складання та виконання бюджету, обліком і контролем за виконанням бюджетних асигнувань; набуття певного досвіду в організації податкового менеджменту і контролю; розвиток навичок науково-дослідної роботи; збирання необхідних фактичних матеріалів для виконання випускних дипломних робіт.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)