Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Фінансова думка України

Мета: формування системного бачення еволюції світової фінансової думки, вивчення та творче осмислення основних етапів історичного розвитку і особливостей сучасного стану фінансової думки в історії людства взагалі і окремо України в контексті критичного аналізу наукового доробку учених-фінансистів, розгляд фінансових теорій давнини та сучасності, їх вплив на розвиток фінансів.

Завдання: формування фінансового мислення та систематизація теоретичних фінансових знань щодо сучасних наукових досягнень у фінансовій сфері, дослідження особливостей становлення і розвитку фінансової думки в Україні, визначення впливу фінансової думки Заходу на формування і розвиток української фінансової думки, визначення специфічних особливостей та рис Української наукової школи державних фінансів у галузі бюджету, міжбюджетних відносин, оподаткування і державного кредиту тощо.

Змістовні модулі: теоретико-методологічні засади фінансової думки, класична та неокласична наукові школи фінансової думки, макроекономічні теорії фінансів, українська фінансова думка: ґенеза й еволюція, розвиток фінансової думки України в сучасний період.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Фінансова думка України»:

1. Азаренкова Г.М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів : [монографія] / Азаренкова Г.М. – К. УБС НБУ, 2009. – 335 с.

2. Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України: [монографія] / Аржевітін С.М. – К. : Майстерня книги, 2010. – 384 с.

3. Артус М.М. Функціонування системи цін у фінансовому механізмі ринкової економіки України : [монографія] / Артус М.М. – К. : новий світ – 2000, 2008. – 307 с.

4. Бабенко В.Г. Механізм страхування фінансових ризиків : [монографія] / Бабенко В.Г. – Мелітополь : Таврій. держ. агротехнол. ун-т, 2009. – 287 с.

5. Бадида М.П. Податкова безпека місцевого самоврядування [монографія] / Бадида М.П. – Ніжин : аспект-Поліграф, 2010. – 408 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)