Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Соціальна відповідальність

Мета: вивчення теорії та практики соціальної відповідальності підприємств; формування у фахівців базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Завдання: вивчення майбутніми фахівцями загальних закономірностей взаємодії бізнесу і суспільства, основ їхнього використання в управлінні організаціями.

Змістовні модулі: соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку;соціальна відповідальність людини, держави та суспільства; організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю; формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності; формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності; екологічна компонента соціальної відповідальності; соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності; моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; оцінювання ефективності соціальної відповідальності; стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Соціальна відповідальність»:

1. Благов Ю.Е. Концепция корпоративной ответственности и стратегическое управление / Ю.Е. Благов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т.4. - №3. С. 17-34.

2. Благов Ю.Е. Корпорация как моральній агент / Ю.Е. Благов // Российский журнал менеджмента. – 2006. - №4. С. 93-98

3. Грішнова О.А. Людський розвиток : навч. посіб. / О.А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 230 с.

4. Джорж Р.Т. Деловая этика / Пер. с англ. Р.И. Стопера. – СПб., Экономическая школа, М., Издат. Группа Прогресс, 2001. – Т.1.

5. Дікон Б. Глобальна соціальна політика : міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Б. Дікон, Х. Мішель, П. Стабс ; перекл.. з англ. : А. Олійник В. Триліс, В. Паламарчук. – К. Основи. – 1999. – 346 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)