Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Податкова політика

Мета дисципліни: формування у студентів знань з організації та побудови податкової політики, додержання законодавства у сфері оподаткування, притягнення до відповідальності за податкові правопорушення.

Завдання:

  • визначити економічну суть податків;
  • дослідити історію розвитку податків та становлення податків в аграрному секторі;
  • визначити принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи та механізм сплати податків;
  • встановити відповідальність платників податків і санкцій за порушення законодавства;
  • визначити принципи організації податкової служби, склад і структура податкових органів та особливості податкових систем зарубіжних країн.

Змістовні модулі: податкова політика в системі державного регулювання економіки; теоретико-методологічні основи формування податкової політики; історичні аспекти формування податкової політики; сучасна податкова політика України та етапи її становлення; принципи податкової політики та їх реалізація в Україні; податкові реформи в Україні як інструмент вдосконалення податкової політики; сутність та завдання державної та регіональної податкової політики; податкова політика в контексті сприяння фінансової стійкості регіонів; критерії оцінки податкової системи та оцінка платоспроможності регіону – як наукова база проведення податкових реформ; податкова політика зарубіжних країн; обмін інформацією між податковими службами; моделі податкових систем зарубіжних країн світу.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Податкова політика»:

1.        Андрусь О. Податковий кодекс: про всі зміни / [О. Андрусь, Т. Войтенко, Я. Кавторєва та ін.]. — Х. : Фактор, 2011. — 160 с.

2.        Бечко П.К. Основи оподаткування / П.К. Бечко, О.А. Захарчук : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] . — К. : Центр учбової  літератури, 2009. — 168 с.

3.        Захожай В.Б. Система оподаткування та податкова політика : навч. посібник / Під заг. ред. В.Б. Захожая та Я.В. Литвиненка. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 468 с.

4.        Прогнозування макроекономічних наслідків впровадження Податкового кодексу України / [за ред. Ф.О. Ярошенка]. – К. : ДННУ Акад. фін. управління, 2010. – 368 с.

5.        Синчак В.П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика : монографія / В.П. Синчак – Хмельницький : ХУУП, 2008. – 476 с.

6.        Соколовська А.М. Основи теорії податків / А.М Соколовська : навч. посіб. – К. : Кондор, 2010. – 326 с.

7.        Чернелевський Л.М. / Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк // Податковий облік і контроль : навч.посіб. – [2-ге вид., перероб. і допов]. – К. : Пектораль, 2006. – 316 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)