Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Організація наукових досліджень

Мета: оволодіння студентами сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації управління процесом інноваційного розвитку, формування ринково-орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі використання внутрішніх і зовнішніх можливостей розвитку.

Завдання: вивчення теоретичних основ управління інноваційним розвитком та понятійного апарата дисципліни, освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку, оволодіння методичними підходами щодо розробки інноваційних проектів, вивчення теоретичних основ і методичних підходів щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням, формуванням стратегії інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, в тому числі й аграрного сектора.

Змістовні модулі: інноваційний розвиток соціально-економічних систем: поняття, принципи, критерії та стимули; стратегічний аспект інноваційного розвитку соціально-економічних систем; особливості інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки; світові тенденції в інноваційному розвитку соціально-економічних систем, розробка та реалізація стратегії інноваційного розвитку соціально-економічних систем; організаційно-економічний механізм реалізації стратегії інноваційного розвитку соціально-економічних систем; готовність особистості до інноваційної діяльності; комунікації в інноваційному розвиткусоціально-економічних систем. 

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»:

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : підручник. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

2. Гайдучок В.М. Теорія і технологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / В.М. Гайдучок, Б.І. Затхей, М.К. Лінник. – Львів : Афіша, 2006. – 232 с.

3. Герасим П.М. Методологія та методика економічних досліджень : навч. посібник / П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Тернопіль. : Астон, 2006. – 414 с.

4. Горбатенко І.Ю. Основи наукових досліджень : підручник / І.Ю. Горбатенко, Г.О. Івашина. – Херсон, 2005. – 92 с.

5. Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів : Правопис. Граматика. – К. : Криниця, 1999. – 524 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)