Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Міжнародні фінансові організації

 

Мета: формування системи базових знань з теорії міжнародних фінансових організацій, формування знань про міжнародну банківську діяльність, види банків, які здійснюють міжнародні фінансові операції, склад послуг, які вони надають суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання: вивчення сутності, функцій міжнародних фінансових організацій, ознайомлення з регіональними міжнародними фінансовими організаціями, їх типами, функціями, у міжнародній фінансовій діяльності та значенням для розвитку економіки територіально зосереджених країн.

Змістовні модулі: сутність МФО, роль та правові основи їх фінансової діяльності; взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями, діяльність Міжнародного валютного фонду; діяльність Групи Світового банку; діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку; діяльність Міжнародної фінансової корпорації, діяльність міжнародних фінансових організацій Європи; міжнародні фінансові організації Америки, Африки, Азії та Австралії і Океанії.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародні фінансові організації»:

1.Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Текст]: підручник для студ. вузів / С.Я. Боринець. – 5-ге вид., переробл. І допов. – К. : Знання, 2008. – 583 с.

2. Игонина Л.Л. Международный ринок инвестиций: современныетенденции развития // Финансы – 2011. - №9. – С. 75-77

3. Лисенков Ю.М. Міжнародні фінанси : [навч. посіб. для дистанц. форми навч.] / Ю.М. Лисенков, О.А. Іващенко, О.В. Музиченко. – К.: Університет «Україна», 2007. – 211 с.

4. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії української економіки / З.О. Луцишин. – Тернопіль : Збруч, 2010. – 449 с.

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст] : учебник / ред. Л.Н. Красавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 608 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)