Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Інноваційний розвиток підприємства

 

Мета: оволодіння студентами сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації управління процесом інноваційного розвитку, формування ринково-орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі використання внутрішніх і зовнішніх можливостей розвитку.

Завдання: вивчення теоретичних основ управління інноваційним розвитком та понятійного апарата дисципліни, освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку, оволодіння методичними підходами щодо розробки інноваційних проектів, вивчення теоретичних основ і методичних підходів щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням, формуванням стратегії інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку суб'єктів господарювання, в тому числі й аграрного сектора.

Змістовні модулі: інноваційний розвиток соціально-економічних систем: поняття, принципи, критерії та стимули; стратегічний аспект інноваційного розвитку соціально-економічних систем; особливості інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки; світові тенденції в інноваційному розвитку соціально-економічних систем, розробка та реалізація стратегії інноваційного розвитку соціально-економічних систем; організаційно-економічний механізм реалізації стратегії інноваційного розвитку соціально-економічних систем; готовність особистості до інноваційної діяльності; комунікації в інноваційному розвиткусоціально-економічних систем.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»:

  1. Клименко М. О. Основи та методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / М. О. Клименко, В. П. Фещенко, Н. М. Вознюк. — К. : Аграрна освіта, 2010. — 351 с.
  2. Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень [Текст] / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. — 2009. — № 7. — С. 8—11.
  3. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. — К. : Знання, 2000. — 114 с.
  4. Гайдучок В. М. Теорія і технологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / В. М. Гайдучок, Б. І. Затхей, М. К. Лінник. — Львів : Афіша, 2006. — 232 с.
  5. Герасим П. М. Методологія та методика економічних досліджень : навч. посібник / П. М. Герасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. — Тернопіль : Астон, 2006. — 414 с.
  6. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень : підручник / І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. — Херсон, 2005. — 92 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)