Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Бюджетний менеджмент

 

Мета: вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів та методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Завдання: формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів та напрямів і форм фінансування видатків; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; формування знань з бюджетного процесу з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Змістовні модулі: сутність і складові бюджетного менеджменту; структура бюджету держави як об’єкта управління; органи оперативного управління бюджетом; бюджетне планування, виконання бюджету, облік виконання бюджету, звітність про виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету, європейський досвід бюджетного менеджменту.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Бюджетний менеджмент»:

1. Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі / В.Т.Александров. – К. : НВП «АВТ», 2008. – 593 с.

2. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336 с.

3. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю : підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Базась. – К. : МАУП, 2004. – 440 с.

4. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.П. Д’яконова. – К. : Наукова думка, 2007. – 303 с.

5. Бюджетна система України : навч. посібник для студ. екон.спец, вищ. Навч. закл. / С.І. Юрій, Й.М. Бескид та ін.. – К. : ШОС, 2006. – 400 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)