Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Modern Economics присвоєно Категорію «Б»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 р. № 1218 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року» електронному фаховому виданню з економічних наук «Modern Economics» присвоєно Категорію Б, вимоги до якої висвітлені у Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15.01.2018 р. № 32, що підтверджує:

  • відповідність фахового видання вимогам, прийнятим у світовій практиці, зокрема, присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатору DOI (Digital Object Identifier);
  • включення фахового видання до профільних міжнародних наукометричних баз даних, в т. ч. Directory of Open Access Journals (DOAJ), Crossref, CiteFactor, The Journals Impact Factor (JIF), Google Scholar та інших;
  • забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за відповідними спеціальностями, дотримання редакційної етики й академічної доброчесності;
  • наявність у складі редакційної колегії видання достатньої кількості вчених, які працюють у вітчизняних та закордонних наукових установах або закладах вищої освіти, мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання, а також не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Бажаємо подальшого розвитку наукового потенціалу Миколаївського національного аграрного університету та інтеграції його у світовий науковий простір!

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)