Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

До уваги студентів 3 курсу обліково-фінансового факультету денної форми навчання

Затверджені теми курсових робіт студентів 3 курсу обліково-фінансового факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання:

№ п/п

Прізвище, ім’я

та по-батькові

Тема

Ф 3/1

1.

Бадах Анастасія Юріївна

Формування та використання доходів від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

2.

Власюк Ірина Миколаївна

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

3.

Герасимова Юлія Володимирівна

Формування грошових фондів і резервів сільськогосподарських підприємств

4.

Діамент Дмитро Павлович

Організація оподаткування сільськогосподарських підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід

5.

Кадимський Олег Вадимович

Фінансування та кредитування капітальних вкладень на сільськогосподарських підприємствах

6.

Каратай Тетяна Миколаївна

Формування механізму управління прибутком у сільськогосподарському підприємстві

7.

Кінзерський Олександр Анатолійович

Стратегічне фінансове планування у системі бізнес- адміністрування сільськогосподарських підприємств

8.

Ковач Ельвіра Валеріївна

Формування та порядок розподілу витрат на виробництво і реалізацію продукції у сільськогосподарському підприємстві

9.

Кучер Володимир Анатолійович

Формування та оцінка вартості капіталу сільськогосподарських підприємств

10.

Кушнарьова Анна Артурівна

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства

11.

Мазур Наталя Миколаївна

Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

12.

Малиновська Ірина Олегівна

Формування та використання доходів сільськогосподарських підприємств

13.

Мікуляк Катерина Анатоліївна

Формування, розподіл і використання фінансових результатів від операційної діяльності сільськогосподарського підприємства

14.

Перков Владислав Вадимович

Організація фінансової діяльності фермерських господарств

15.

Сердечна Юлія Сергіївна

Лізинг як джерело фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

16.

Сидорчук Яна Юріївна

Планування витрат на виробництво продукції сільськогосподарського підприємства

17.

Стецюк Катерина Іванівна

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств

18.

Топчий Сергій Сергійович

Ефективність використання оборотного капіталу на сільськогосподарських підприємствах

19.

Широка Анастасія Іванівна

Організація фінансової діяльності та управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах

20.

Шкапоєд Володимир Костянтинович

Планування і розподіл прибутку сільськогосподарського підприємства

Ф3/2

1.

Болгар Аліна Іллівна

Стратегічне фінансове планування у системі бізнес- адміністрування сільськогосподарських підприємств

2.

Варзар Інна Олександрівна

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств

3.

Гончаренко Володмимир Віталійович

Планування і розподіл прибутку сільськогосподарського підприємства

4.

Гурова Альона Геннадіївна

Організація фінансової діяльності та управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах

5.

Дибля Олександр Андрійович

Санація сільськогосподарського підприємства: основні положення та механізм реабілітації

6.

Добровольський Петро Андрійович

Особливості нарахування та сплати ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками

7.

Жевнер Артур Миколайович

Антикризове управління сільськогосподарським підприємством

8.

Жулім Марія Станіславівна

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

9.

Загородний Тимур Володимирович

Оцінка податкового навантаження на сільськогосподарському підприємстві

10.

Каленіч Артем Віталійович

Особливості нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарськими товаровиробниками

11.

Ковальчук Анастасія Василівна

Державне регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

12.

Ковальчук Інна Сергіївна

Особливості нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарськими товаровиробниками

13.

Король Світлана Миколаївна

Організація страхування майна сільськогосподарських підприємств

14.

Кульбачна Людмила Анатоліївна

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства

15.

Лисенко Сергій Вікторович

Формування та оцінка вартості капіталу сільськогосподарських підприємств

16.

Літвак Андрій Вікторович

Планування фондів нагромадження і споживання на сільськогосподарських підприємствах

17.

Михайловська Катерина Вікторівна

Організація короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

18.

Мівован Олена Василівна

Стратегія підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства

19.

Мотчаний В'ячеслав Ігорович

Організація безготівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств

20.

Подопригора Ірина Геннадіївна

Прогнозування та попередження банкрутства сільськогосподарського підприємства

21.

Полозенко Віталій Анатолійович

Лізинг як джерело фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

22.

Раджабова Юлія Кямалівна

Організація фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності

23.

Сацура Ольга Федорівна

Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств

24.

Старинець Анастасія Валеріївна

Формування, розподіл і використання фінансових результатів від операційної діяльності сільськогосподарського підприємства

25.

Усенко Олег Сергійович

Організація кредитування сільськогосподарських підприємств

26.

Чагадар Вероніка Русланівна

Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності сільськогосподарського підприємства

27.

Чертан Іван Віталійович

Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

28.

Шатохін Іван Юрійович

Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з фондами соціального страхування

29.

Шкарлєт Тетяна Володимирівна

Планування і розподіл виручки від реалізації продукції сільськогосподарського підприємства

Б 3/1

1.

Башевнікова Любов Вячеславівна

Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

2.

Ботнар Іван Олександрович

Формування та оцінка вартості капіталу сільськогосподарських підприємств

3.

Васильєв Сергій Сергійович

Особливості нарахування та сплати ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками

4.

Волошиновський Сергій Валерійович

Фінансування відтворення основних засобів сільськогосподарського підприємства

5.

Гнедько Дмитро Олександрович

Організація фінансових відносин сільськогосподарських підприємств

6.

Голуб Юлія Ігорівна

Формування та використання доходів сільськогосподарських підприємств

7.

Дрозд Сергій Сергійович

Державне регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

8.

Зінченко Вікторія Анатоліївна

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств

9.

Ільченко Крістіна Василівна

Планування витрат на виробництво продукції сільськогосподарського підприємства

10.

Катрич Валентина Вікторівна

Організація взаємовідносин сільськогосподарських підприємств з банківською системою

11.

Коваленко Ірина Ігорівна

Організація фінансової діяльності фермерських господарств

12.

Ковальчук Анна Сергіївна

Стратегія підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства

13.

Количева Анастасія Олексіївна

Формування та використання доходів від реалізації продукції  (товарів,  робіт,  послуг)    сільськогосподарських підприємств

14.

Кучеренко Вікторія Анатоліївна

Ефективність використання оборотного капіталу на сільськогосподарських підприємствах

15.

Марченко Ірина Павлівна

Формування механізму ціноутворення у сільськогосподарському підприємстві

 

16.

Назаренко Маргарита Олександрівна

Організаційні та галузеві особливості фінансів сільськогосподарських підприємств

17.

Нєкрасова Юлія Олегівна

Формування та порядок розподілу витрат на виробництво і реалізацію продукції у сільськогосподарському підприємстві

18.

Письменна Анастасія Олегівна

Організація фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах

19.

Плюскар Зоя Олександрівна

Діагностика кризового стану та розробка санаційних заходів на  сільськогосподарському підприємстві

20.

Радолова Анастасія Григорівна

Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств.

21.

Руденко Олена Романівна

Організація короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

22.

Соколенко Ольга Володимирівна

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

23.

Хом'якова Альона Миколаївна

Прогнозування та попередження банкрутства сільськогосподарського підприємства

24.

Човага Сергій Володимирович

Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності сільськогосподарського підприємства

25.

Чулкова Марина Віталіївна

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства

26.

Шаповалов Антон Андрійович

Нормування оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах

Б 3/2

1.

Бевзенко Альбіна Володимирівна

Організація фінансової діяльності та управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах

2.

Бенедишина Ганна Олександрівна

Організація кредитування сільськогосподарських підприємств

3.

Бондаренко Сніжана Віталіївна

Формування механізму ціноутворення у сільськогосподарському підприємстві

4.

Верещак Ірина Андріївна

Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств

5.

Вігура Ольга Юріївна

Планування і розподіл виручки від реалізації продукції сільськогосподарського підприємства

6.

Ворона Діана Вікторівна

Організація взаємовідносин сільськогосподарських підприємств з банківською системою

7.

Главнєва Любов Сергіївна

Фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств та оцінка доцільності вкладення інвестицій

8.

Гладченко Андрій Сергійович

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

9.

Зінкевич Анастасія Леонідівна

Організація фінансових відносин сільськогосподарських підприємств

10.

Кравченко Валерія Сергіївна

Державне регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

11.

Куліш Ольга Анатоліївна

Формування та використання доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

12.

Лянна Інна Олександрівна

Формування фінансової політики та фінансового механізму сільськогосподарських підприємств

13.

Мец Надія Сергіївна

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств

14.

Павлинів Наталія Олександрівна

Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності сільськогосподарського підприємства

15.

Пашко Анастасія Володимирівна

Організаційні та галузеві особливості фінансів сільськогосподарських підприємств

16.

Сербенюк Ольга Олександрівна

Організація фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах

17.

Січкаренко Євгеній Юрійович

Фінансове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського підприємства

18.

Терещенко Валерія Сергіївна

Організація готівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств

19.

Федорова Альона Олександрівна

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства

20.

Чубко Аліна Вікторівна

Оцінка податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство

21.

Юрченко Олена Григорівна

Утримання із заробітної плати та порядок їх сплати сільськогосподарськими товаровиробниками

22.

Яковенко Анастасія Олегівна

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

Б3/3

1.

Бараненко Анастасія Віталіївна

Організація готівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств

2.

Бондаренко Тетяна Василівна

Організація розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств

3.

Височанська Анастасія Олександрівна

Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності сільськогосподарського підприємства

4.

Волик Артем Олександрович

Формування грошових фондів і резервів сільськогосподарських підприємств

5.

Гавалешко Каріна Олександрівна

Організація руху оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах

6.

Газенко Анастасія Ігорівна

Організація фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності

7.

Гомелько Наталя Григорівна

Формування механізму ціноутворення у сільськогосподарському підприємстві

8.

Горбач Тетяна Олексіївна

Формування та використання доходів сільськогосподарських підприємств

9.

Горбачевський Вячеслав Ігорович

Організація фінансової діяльності та управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах

10.

Гуценко Юлія Миколаївна

Формування та використання доходів сільськогосподарських підприємств

11.

Індиченко Олексій Ігорович

Особливості нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарськими товаровиробниками

12.

Кирилов Олександр Сергійович

Планування потреби в оборотному капіталі сільськогосподарського підприємства

13.

Кириченко Анастасія Борисівна

Організація фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах

14.

Кушнір Антоніна Олександрівна

Фінансове забезпечення соціально-економічних заходів на сільськогосподарському підприємстві

15.

Лавренюк Інна Василівна

Формування та використання доходів від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

16.

Лампіга Віталій Анатолійович

Планування і розподіл виручки від реалізації продукції сільськогосподарського підприємства

17.

Мищишина Анастасія Миколаївна

Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств

18.

Несміянова Ганна Миколаївна

Організація розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками сільськогосподарських підприємств

19.

Овчинников Олександр Віталійович

Планування витрат на виробництво продукції сільськогосподарського підприємства

20.

Похільченко Ірина Олександрівна

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення в сільськогосподарському підприємстві

21.

Сідень Яна Василівна

Організація фінансової діяльності фермерських господарств

22.

Степанова Анастасія Олександрівна

Організація розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств

23.

Трохименко Ольга Михайлівна

Управління ризиками фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства

24.

Федорик Павло Іванович

Фінансове забезпечення виробництва органічної продукції на сільськогосподарському підприємстві

25.

Фікретлі Туран Магамедалі огли

Організація фінансових відносин сільськогосподарських підприємств

26.

Фокша Катерина Андріївна

Формування та оцінка вартості капіталу сільськогосподарських підприємств

27.

Христенко Олександра Олександрівна

Державне регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

28.

Шевченко Катерина Василівна

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств

29.

Шмальдій Оксана Сергіївна

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)