Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Сіренко Наталя Миколаївна

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

 

Сіренко Наталя МиколаївнаУ 2000 році закінчила Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський національний аграрний університет) та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація магістр економіст з бухгалтерського обліку і фінансів). В травні 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку аграрних підприємств регіону». З лютого 2006 року і по кінець 2007 року працювала на посаді завідуючої науково-дослідного відділу Миколаївського державного аграрного університету. В цьому ж році нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти і науки III ступеня».

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Протягом 2005-2007 років була відповідальним виконавцем бюджетних науково-дослідних тем «Наукові дослідження факторів відновлення платоспроможності та проведення експертизи фінансових показників досудової санації державних підприємств», «Розроблення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва і формування собівартості продукції тваринництва».

У 2009 році нагороджена знаком «Лідер освіти».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України». З жовтня 2010 року призначено завідувачем кафедри фінансів та директором Наукового інституту інноваційних технологій та змісту аграрної освіти. Автор більше 90 наукових та методичних робіт. У 2011 році нагороджена трудовою відзнакою «Знак Пошани».

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

 

Досягнення та громадські посади:
 1. У 2006 році нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти і науки III ступеня».
 2. У 2009 році нагороджена знаком «Лідер освіти».
 3. У 2011 році нагороджена трудовою відзнакою «Знак Пошани».

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Основи наукових досліджень» – для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 2. «Управлінський облік» – для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 3. «Організація наукових досліджень» – для студентів VI курсу спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

 

Коло наукових інтересів:

Сіренко Н. М. проводить наукові дослідження щодо проблем інноваційного розвитку аграрного сектора та окремих суб’єктів господарювання, формування систем інформаційного та інтелектуального забезпечення управління підприємствами, управління інноваційною діяльністю ВНЗ, фінансово-кредитне забезпечення підприємств.

Є співавтором навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України:
1. Scientific Communication and E-Learning (2009);
2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах (2010);
3. Бухгалтерський облік: практикум (2012).

У 2010 році опубліковано монографію – Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України.

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія] — Миколаїв, 2010. — 416 с.
 2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посібн. для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська, С. В. Сирцева, О. І. Мельник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.
 3. Scientific Communication and E-Learning : [train aid] / O. Van Cleemput, G. Hofman, G. Van Huylenbroeck, M. Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.

Наукові праці

Сіренко Н.М. – статті у системі Google Академія.

Сіренко Н.М. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Особливості формування разових трансакційних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія : Економічні науки. — 2015. — Випуск 2 (11). — С. 71—77.
 2. Концептуальні основи фінансування інноваційного розвитку економіки / Н. М. Сіренко, І. В. Парфьонова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. — 2015.
 3. Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 2. — 2014, С. 152—156.
 4. Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 1. — 2014. — 319 с.
 5. Финансовая стратегия в системе управления аграрных предприятий / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // 2014.
 6. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. — 2013. — №4. — С. 28—32.
 7. Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області / Н. М. Сіренко, Р. Є. Нікітіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 29—36.
 8. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.
 9. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 7 (93). — С. 101—106.
 10. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 1 (65). — С. 12—19.
 11. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України виробництві / Н. М. Сіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал. — 2012. — № 1. — С. 234—240.
 12. Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 2 (66). — С. 16—24.
 13. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції / Н. М. Сіренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — 2012. — Т. 2, Вип. 1 (4). — С. 265—272.
 14. Інвестиційні механізми інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 80.
 15. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Економіка АПК. — 2012. — № 1. — С. 43—49.
 16. Інноваційні технології в органічному землеробстві / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Вісник Хмельницького національного університету : Сер. Економічні науки. — Том 2. — № 4. — 2012. — С. 131—135.
 17. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Економіст. — 2012. — № 2 (304). — С. 17—18.
 18. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2011.— №9. — С. 128—132.
 19. Обоснование выбора стратегии инновационного развития аграрного сектора / Н.М. Сиренко // Вестник АПК Верхневолжья. — 2011. — №1(13). — С. 7—10.
 20. Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип. 3(60). — С. 18—23.
 21. Управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Т. 1, Вип. 43 (61). — С. 3—9.
 22. Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Н.М. Сіренко, Т.О. Чайка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип. 1 (58). — С. 20 — 27.
 23. Проблеми відповідності змісту фінансової звітності потребам користувачів / Н.М. Сіренко, Г.С. Куліш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Вип. 4(57). — С. 33—38.
 24. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2010. — №1. — С. 133—137.
 25. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань / Н.М.  Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009.— Вип. №4 (51). — С. 14—21.
 26. Земельні відносини в контексті інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2009. — Вип. №3 (50). — С. 42—47.
 27. Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2009. — Вип. №1 (48). — С. 9—15.
 28. Актуалізація інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в мовах глобалізації / Н.М. Сіренко // Наукові праці південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України : Кримський агротехнологічний університет : Економічні науки. — 2009. — Вип. 121. — С.71—77.
 29. Conceptual principles of creating the innovative value of a product // Nauka i Studia. — 2009. — 8(20). — P. 40—44.
 30. Scientific Communication and E-Learning / O.Van Cleemput, G.Hofman, G.Van Huylenbroeck, M.Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.
 31. Венчурний механізм забезпечення інновацій в аграрному секторі економіки України / Н.М. Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». — 2009.  № 14. — С. 177—185.
 32. Дорадча діяльність як фактор забезпечення інноваційного розвитку агарного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 109, Вип. 96. — Миколаїв :  ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — С. 95—99.
 33. Еволюція теорії економічного розвитку // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2009. — № 67. — С.178—184.
 34. Інноваційна сприйнятливість аграрних підприємств в контексті теорії дифузії інновацій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2009. — Вип. 85. — С.341—350.
 35. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрної освіти і університетської науки України :  науково-методичне видання. — Миколаїв, 2009. — 48 с.
 36. Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни / Н.М. Сіренко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : Зб. наук. праць. — Біла Церква, 2009. — Вип. 63. — С. 58—61.
 37. Особливості впровадження науково-технічних інновацій в аграрному секторі економіки / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Ред.кол. : Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. — К., 2009. — Вип. 142. — Ч. 1. — С. 170 —175.
 38. Стан та перспективи відновлення інтелектуального капіталу аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. — К. : КНЕУ, 2009. — С. 546—551.
 39. Стратегія інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко. — Миколаїв, 2009. — 416 с.
 40. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2009. — №9. — С. 43—46.
 41. Чинники вибору інноваційної стратегії аграрними підприємствами України / Н.М. Сіренко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. — 2009. — № 16 (2). — С. 344—349.
 42. Концептуальні підходи до формування державної програми реалізації інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2008. — Вип. №4 (47). — С. 51—57.
 43. Інноваційна діяльність як чинник зростання конкурентоспроможності вітчизняних аграрних товаровиробників / Н.М. Сіренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2008. — Вип. 71. — С. 340—345.
 44. Методологічні аспекти системного підходу в управлінні стратегічним розвитком аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2008. — Т. 3 — Вип. 16. — С. 153—55.
 45. Науковий потенціал інноваційного розвитку аграрного сектору України / Н.М. Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія Економіка АПК і природокористування. — 2008. — № 7. — С. 166—171.
 46. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко // Агроінком. — 2008. — № 7–10. — С. 45—47.
 47. Регіональна політика інноваційного розвитку АПК // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2008. — № 3 (19). — С. 119—123.
 48. Інноваційне забезпечення аграрного сектора як запорука сталого розвитку України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2007.— Вип. №4 (43). — С. 46—52.
 49. Система державного управління інноваційним процесом в Україні / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— Т.1. — Спец. вип.№3 (41). — С. 190—194.
 50. Інноваційна діяльність підприємств Миколаївської області / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— №2 (40). — С. 38—43.
 51. Використання інноваційних можливостей соціально-економічної системи / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 48—52.
 52. Вплив інноваційної активності підприємства на сталий економічний розвиток / Н.М. Сіренко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Т.72. — Вип.59. — Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. — С. 41—43.
 53. Перспективи інноваційного розвитку АПК України / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — Львів, 2007. — Т. 9. — № 4(35). — Ч. 2. — С. 261—265.
 54. Соціальна функція інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 50 — 54.
 55. Чинники гальмування інноваційного розвитку аграрної галузі України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006.— №4 (38). — С. 81—85.
 56. Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006. — №2 (34). — С. 78—83.
 57. Інноваційний менеджмент стратегічного розвитку підприємств. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання : матеріали Восьмих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 червня 2006 р. / Ред. Колег. П.Т.Саблука та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2006. — С. 176—178.
 58. Інновації в управлінні розвитком економіки / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір.наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 99—102.
 59. Організаційно-управлінські проблеми трансформаційної економіки та механізми їх розв’язання / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір. наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 35—42.
 60. Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2006. — №2. — С. 48—53.
 61. Формування збалансованої системи організаційно-економічного механізму антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка і управління.  — К., 2006. — № 2. — С. 60—65.
 62. Кредитування як складова організаційно-економічного механізму антикризового розвитку підприємств регіонального АПК / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2005. — №3 (31). — С. 97—104.

Участь у конференціях

 1. Кредитування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 2016 р.
 2. Формування трансакціних витрат під впливом ризиків діяльності у сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», 18—20 лютого 2016. — Кременчуг. — С. 19—21.
 3. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення: трансакційний аспект / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10-12 грудня, 2015 р. — Кременчук. — С. 394—396.
 4. Научно-образовательный кластер как основа инновационной деятельности аграрного ВУЗа / Н. Н. Сиренко, И. Г. Волкова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 29-30 октября, г. Томск, 2013.
 5. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 82—83.
 6. Фінансовий механізм активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С.21 — 23.
 7. Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Сіренко Н.М., І.В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.
 8. Prospects of Agrarian Education and Academic Science Development in Ukraine / Н.М. Сіренко // Край на научное развитие: материали 5-й международной научной конференции, 7-25 января 2010. — Т. 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. — С. 3—5.
 9. Основні концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної науково-освітньої системи України / Н.М. Сіренко // Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2009 р., Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 15—19.
 10. Науково-технічний прогрес в моделях економічного зростання / Н.М. Сіренко // Розвиток інноваційної культури суспільства : проблеми та перспективи: матеріали ІV науково-практичної конференції, 26 червня 2009 р. — Сімферополь : Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. — С. 39—42.
 11. Методологічні аспекти управління формуванням інтелектуального капіталу / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв, 2009. — С. 122—124.
 12. Трансформація земельних відносин як фактор формування конкурентних переваг АПК / Н.М. Сіренко // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання : матеріали Других річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону України, 22-23 січня 2009 р., Миколаїв / Ред.кол. : В.С. Шебанін, П.Т. Саблук та ін. — Миколаїв, 2009. — С. 61—63.
 13. Інноваційні фактори забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні / Н.М. Сіренко // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. / Редкол. : П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. — С. 389—392.
 14. Механізми формування системи інноваційного розвитку аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв, 2008. — С. 171—173.
 15. Інноваційні передумови підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва / Н.М. Сіренко // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2007 року. — Полтава : ПДАА, 2007. — С. 185—186.
 16. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Н.М. Сіренко // Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2007 р. — Миколаїв, 2007. — С. 143—145.
 17. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК / Н.М. Сіренко // Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матеріали Дев´ятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 квітня 2007 р. / Ред. колег. П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. — С. 311—314.
 18. Сутність основних законів управління інноваційною діяльністю / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. — Миколаїв, 2007. — С. 160—161.
 19. Методологія формування результативної системи управління антикризовою діяльністю підприємств / Н.М. Сіренко // Актуальні проблеми сучасного менеджменту : матеріали науково-практичної конференції / За наук. ред. О.Д. Гудзинського. — К. : ІПК ДСЗУ, 2005. — С. 66—72.

Методичні видання

 1. Облік у банках : Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2015.
 2. Фінанси підприємств : Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 3. Методичні рекомендації для підготовки і оформлення дипломних (магістерських дипломних) робіт студентами денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2014.
 4. Організація обліку : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 5. Організація обліку : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 6. Податкова система : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 7. Основи оподаткування : методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 8. Податковий контроль : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2013.
 9. Бюджетна система України : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.
 10. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : Методичні рекомендаціїдля виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 11. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 12. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 2012
 13. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 14. Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 2011.
 15. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій, 2011.
 16. Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», 2010.
 17. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 18. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
 19. Управлінський облік : методичні рекомендації для практичних занять для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 20. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.
 21. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 2009.
 22. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050102 «Менеджмент організацій», 2005.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Управлінський облік

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П. Й. Атамас. — К. : ЦУЛ, 2009. — 2-е вид. — 440 с.
 2. Голов С. Ф. Управлінський облік / С. Ф. Голов. — 2003. — 707 с.
 3. Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. Ф. Голов, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. — К. : КНЕУ, 2003. — 235 с.
 4. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI [електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/податковий кодекс
 5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська. — Житомир : Рута, 2005. — 480 с.
 6. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібн. / О. В. Лишиленко. — К. : Центр навч. літер., 2006. — 254 с.
Основи наукових досліджень, організація наукових досліджень
 1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : підручник. — К. : Вища школа, 1997. — 271 с.
 2. Гайдучок В. М. Теорія і технологія  наукових досліджень : навч. посібник / В. М. Гайдучок, Б. І. Затхей, М. К. Лінник. — Львів : Афіша, 2006. — 232 с.
 3. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень / І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. — Х. : ХДПУ. — 2001. — 91 с.
 4. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / [за ред. А.А. Мазаракі]. — 2-ге вид., допов. — К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2011. — 296 с.
 5. Колесников А. В. Основи наукових досліджень [Навчальний посібник] / А. В. Колесников. — К. : ЦУЛ, 2011. — 144 с.
 6. Конверський А. Є. Організація та методологія наукових досліджень. [Навчальний посібник] / А. Є. Конверський. — К. : ЦУЛ, 2011. — 352 с.
 7. Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. — 2009. — № 7. — С. 8—11.
 8. Основы научных исследований : учеб. пособ. / Л. Ф. Бабицький, В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк, В. И. Рябец. — К. : НАУ, 1999. — 228 с.
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)