Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Бурковська Алла Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бурковська Алла ВалентинівнаУ 1986 році закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут з відзнакою. Працювала інженером ПТО МПМК-2 треста «Миколаївсільбуд».

З 1997 року працює в МНАУ. У 1999 році закінчила Миколаївську державну аграрну академію з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». У 2005 році прийнята на посаду старшого викладача кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університету.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК на тему: Становлення та ефективний розвиток регіонального ринку аграрної продукції.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

 

Коло наукових інтересів:

Функціонування і розвиток регіонального ринку аграрної продукції.

Автор 44 наукових статей та 22 науково-методичних праць. Протягом 2016-2017 н.р. підготувала 18 здобувачів вищої освіти, які виступили на науково-теоретичних студентських конференціях та керувала науковою роботою 5 здобувачів вищої освіти при написанні ними наукових статей. Протягом 2016-2017 н.р. керувала науковою роботою двох студентів при написанні ними наукових робіт на конкурс.

З дисципліни «Гроші та кредит» щорічно проводяться наукові семінари: «Ступені захисту валют світу» (2009-2010 н.р.); «Роль дорогоцінних каменів у житті суспільства» (2010-2011 н.р.); «Еволюційний розвиток форм існування грошей» (2011-2012 н.р.); «Історія валют світу» та «Особливості проведення грошових реформ у країнах світу» (2012-2013 н.р.); «Особливості формування грошових систем у країнах світу» (2013-2014 н.р.); «Інфляційні процеси в країнах світу: причини та наслідки» (2014-2015 н.р.); «Міжнародні фінансово-кредитні установи та напрями їх співробітництва з Україною» (2015-2016 н.р.); «Досвід захисту грошових одиниць в країнах світу» (2016-2017 н.р.)

 

Дисципліни, які викладає:
 1. Казначейська справа, здобувачам вищої освіти 4 курсу, ступеня бакалавра напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. Гроші і кредит, здобувачам вищої освіти 3 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 071 – облік і оподаткування.
 3. Гроші та кредит, здобувачам вищої освіти 3 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 073 – менеджмент, 281 – публічне управління та адміністрування, 051 – економіка, 074 – публічне управління та адміністрування.
 4. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції здобувачам вищої освіти 1 курсу, ступеня магістр спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 2 курсу ступеня магістр спеціальності 073 – менеджмент.
 5. Фінансова думка України, здобувачам вищої освіти 2 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування.

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Миколаїв, 2012. — 201 с.

Наукові праці

 1. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств крізь призму сучасних економічних умов / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. І. Бурковська // Причорноморські економічні студії : науковий журнал. — Вип. 25. — Одеса, 2018. — С. 26-30.
 2. Формування соціальної відповідальності в агрохолдингах України / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Social and economic aspects of sustainable development of regions : Monograph, Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. — P. 96-101.
 3. Social responsibility as of the policy strategies of the agrarian sector development in Ukraine / N. Sirenko, A. Burkovskaya, T. Lunkina // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. — Riga :«Landmark» SIA, 2017. — Vol. 2. — 169-178.
 4. Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України / А. В. Бурковська, В. К. Шкапоєд // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» : МНАУ. — 2017. — №6. — С.24-30.
 5. Застосування кластеризації для визначення конкурентних переваг банківських установ / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» : МНАУ. — 2017. — №6. — С.153-161.
 6. Determination and providing of financial firmness of commercial bank of Ukraine. (Визначення та забезпечення фінансової стійкості комерційного банку України) / А. В. Бурковська, О. Ф. Сацура // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» : МНАУ. — 2017. — №3. — С.31-40.
 7. Становлення та розвиток соціальної відповідальності: зарубіжний та національний досвід / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Сталий розвиток економіки. — 2017. — подано до друку (Індекс Copernicus).
 8. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «ModernEconomics». — Випуск №1. — 2017. — С. 9-17.
 9. Систематизація методик визначення фінансової стійкості банківської системи України / О. Ф. Сацура, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017. — подано до друку
 10. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017. — подано до друку
 11. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Вип. 3 (91). — 2016.— С. 13-19.
 12. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Актуальні проблеми економіки.
 13. Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць : Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». — Випуск 4 (87). — 2015.
 14. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — Випуск 4 (87).
 15. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 3. — С. 3—9.
 16. The development of sociaiiyresponsible bussiness of Ukraine / T. Lunkina, A. Burkovskaya // British journal of science, education and culture – № 1 (7), janyary-june. – volume III. – 2015. – P. 385–391.
 17. Основная роль и особенности развития социальной ответственности в Украине / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международной научно-практической конференции. — 23-24 сентября 2014 г. — г. Барнаул. — С. 322—324.
 18. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности аграрного сектора Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию Курганской ГСХА. — Том 1. — 24-25 апреля 2014. — г. Курган. — С. 97—101.
 19. Аспекти організаційно-економічного забезпечення конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Д. А. Радько // Кримський економічний вісник. — 2014. — № 1 (08). — С. 79—81.
 20. Звіт про фінансові результати : особливості складання за міжнародними та національними стандартами в Україні / В. Г. Горошко, А. В. Бурковська // Агросвіт. — 2014. — № 1. — С. 34—38.
 21. Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. — 2013. — № 11. — С. 72—77.
 22. Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : Сер. Економічні науки. — Частина  1. — Том 14. — № 1 (51). — 2012. — С. 70—74.
 23. Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2011 р. — Умань : Сочінський, 2011. — Ч. 1.— С. 40—43.
 24. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — №4. — С.125—128.
 25. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує удосконалення / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Економіка АПК. — 2011.
 26. Ціноутворення та цінова політика як фактор стабілізації відтворювальних процесів АПК Миколаївської області / А.В. Бурковська, М.М. Білоус // Інноваційна економіка. — 2010. — №5. — С. 184—187.
 27. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2009. — № 4(51). — С. 52—57.
 28. Основні напрямки призупинення та зменшення темпів розвитку інфляційних процесів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2008. — №4(47). — С. 41—45.
 29. Ретроспектива та сучасний стан ринку аграрної продукції Миколаївщини / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2008. — №6. — С.109—113.
 30. Вступ України до СОТ – важлива умова її ефективного  виходу на світовий ринок / І.Д. Бурковський, І.В. Кушнір, А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. У III частинах. Серія : Економічні науки. — Випуск 18.  — Черкаси : ЧДТУ, 2007. — С. 55—68.
 31. Кооперація агротоваровиробників – важливий напрям забезпечення їх ефективного функціонування / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська  //  Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. — Харків : Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007. — №2. — С. 29—34.
 32. Основні напрямки підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності в аграрній сфері економіки / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2007. — Т.1 — №3(42). — С. 105-111.
 33. Стан та проблеми зовнішньоекономічної діяльності регіону / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2007. — №1(39). — С. 56—62.
 34. Методичні аспекти оцінки ефективності маркетингової   діяльності сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська  // Економіка АПК – 2005. — №11. — С. 117—119.
 35. Ринок аграрної продукції повинен регулюватися державою / А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — Випуск 13. — Черкаси : ЧДТУ, 2005. — С. 125—127.
 36. Розвиток інфраструктури функціонування ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці. — Частина 3. Сучасні тенденції еволюції методики економічних досліджень. — м. Житомир. — 2005. — С. 98—101.
 37. Система кредитування аграрного сектору економіки  потребує удосконалення / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2005. —  №1(29). — С. 76—81.
 38. Ринку аграрної продукції – належний маркетинг / А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2004. — №4(28). — С. 77—84.
 39. Розвиток інтеграційних процесів як важлива умова формування ефективного ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Економіка АПК. —  2004. — №12. — С.106—109.
 40. Щодо економічної сутності  ринку, проблем  його  розвитку та основних напрямів їх вирішення / А.В. Бурковська // Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. — Випуск 30. — Харків, 2004. — С. 227—231.
 41. Розвивати технічне забезпечення фермерських господарств / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2001. — №10. — С.3—5.
 42. Технічний прогрес – основа ефективної еволюції аграрного виробництва / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська, Е.В. Червен // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2001. — №13.— С. 95—99.

Участь у конференціях

 1. Доцільність впровадження податку на виведений капітал як стимулу до реінвестування прибутку / А. В. Бурковська // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МНАУ, м. Миколаїв, 25-27 квітня 2018 р.
 2. Тенденції розвитку вітчизняної крипто валюти / О. В. Буганов, А. В. Бурковська // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», м. Дніпро, Національна металургійна академія України, 25-27 квітня 2018 р.
 3. Переваги функціонування єдиного казначейського рахунку в Україні / А. В. Бурковська, О. А. Богатий // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку», м. Миколаїв, МНАУ, 20-21 листопада 2017 р.
 4. Переваги і недоліки використання крипто валюти / А. В. Бурковська // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади», м. Миколаїв, МНАУ, 22-24 листопада 2017 р.
 5. Групування однорідних кластерів банківських установ за методом карт Кохонена / А.В. Бурковська, К.А. Мікуляк // І Міжнародна студентська наукова конференція «Молодь, наука, бізнес» , м. Миколаїв, МНАУ, 04-06 жовтня 2017 р.
 6. Напрями покращення управління ліквідністю банківської системи України / А. В. Бурковська, Я. Ю. Сидорчук // І Міжнародна студентська наукова конференція «Молодь, наука, бізнес», м. Миколаїв, МНАУ, 04-06 жовтня 2017 р.
 7. Застосування овердрафту в Україні / А. В. Бурковська // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ, 26-28 квітня 2017 р., м. Миколаїв: МНАУ. (подано до друку)
 8. Основні засади розвитку соціальної відповідальності /Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, травень 2017 р. — м. Львів.— С.  (подано до друку)
 9. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні  та національні виміри», 5-6 квітня  2017 р. — м. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму. — С.  (подано до друку)
 10. Основні аспекти корпоративної соціальної відповідальності / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізацій ні та євро інтеграційні аспекти», 23-25 листопада  2016 р. — м. Миколаїв: МНАУ. — С. (подано до друку)
 11. «Зелена логістика» – невід’ємна складова соціальної відповідальності підприємств» / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістичний менеджмент: проблеми та перспективи», 17-18 листопада  2016 р. — м. Умань: УНУС. — С. 26-29.
 12. Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22-24 вересня  2016 р. — м. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Плюя. — С. 200-202.
 13. Особливості офшорних територій / А. В. Бурковська // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МНАУ (м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет, 20-22 квітня 2016 р.).
 14. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку територій / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій, 26 лютого 2016 р. — Полтава. — С. 99—102.
 15. Розвиток соціально-культурної сфери України за допомогою корпоративної соціальної відповідальності / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації : міжнародна науково-практична конференція, 29 січня 2016 р., Клайпеда (Литва). — С. 96—99.
 16. Закордонний досвід виникнення і розвитку бірж / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика» (м. Миколаїв, МНАУ, 22 жовтня 2015 р.).
 17. Влияние социальной ответственности на инновационное развитие Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК : теория и практика : материалы XVI международной научно-практической конференции, Барнаул, 24-25 сентября 2015. — С. 301—303.
 18. Популяризація принципів соціальної відповідальності в суспільстві через освітньо-виховний процес / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 серпня 2015. — Частина ІІ. Дніпропетровськ. — С. 26—29.
 19. Розвиток соціальної відповідальності в університетах України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науково-економічний розвиток : менеджмент, фінанси та аудит : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 липня, 2015. Ч. 2. — м. Київ. — С. 51—53.
 20. Види та наслідки інфляції / А. В. Бурковська // Матеріали 27-ої студентської науково-теоретичної конференції МНАУ «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни» 26-28.03.2014 р. м. Миколаїв.
 21. Особливості викладання фінансових дисциплін у вищих навчальних закладах / А. В. Бурковська // Матеріали науково-методичного семінару МНАУ «Формування фінансової обізнаності громадян України: роль системи освіти» 14.03.2014 р. м. Миколаїв.
 22. Членство в ВТО – условие эффективного выхода Украины на мировой рынок / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию : материалы Международной научно-практической конференции, 5-6 сентября 2013 г., Новосибирск, Россия. — С. 105—110.
 23. Развитие сельского хозяйства Украины при условиях экологизации производства / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII научно-практической конференции, 2-3 июля 2013 г., Барнаул, Россия. — С. 249—251.
 24. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации соціально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.
 25. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности агарного сектора Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г.
 26. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 83—85.
 27. Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств України / А. В. Бурковська // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції. — Умань, 2011.
 28. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С. 103—106.
 29. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Миколаївщини / А. В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 30. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору : тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.

Методичні рекомендації:

 1. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д-р екон. наук, професор Сіренко Н. М., канд. екон. наук, доцент Бурковська А. В., канд. екон. наук, доцент Лункіна Т. І., 3,0 друк. арк., грудень 2017 р.
 2. Гроші і кредит : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи  здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2017.
 3. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання, 2016.
 4. Гроші і кредит : методичні рекомендації для підготовки до тестового вхідного контролю знань для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» 3 курсу напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання, 2016.
 5. МКРВО : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчаня, 2016.
 6. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами 3-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит», 2015.
 7. Фінансова думка України : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2015.
 8. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 9. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит», 2013.
 10. Гроші та кредит : методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 2013.
 11. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
 12. Гроші та кредит : методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентами III курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 13. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012.
 14. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 15. Гроші і кредит : методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.
 16. Гроші та кредит : методичні рекомендації для тестового контролю знань для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.
 17. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 18. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 19. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент», 2009.
 20. Гроші і кредит : словник термінів для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.050100 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050200 «Менеджмент», 2008.
 21. Гроші і кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 2007.
 22. Гроші і кредит : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2006.
 23. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання практичних занять напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 6.050201 «Менеджмент організацій» денної та спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання, 2005.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4158-1721
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ch1vn0AAAAAJ

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)