Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів і кредиту МНАУ

Бюджетна система України

 

Мета: навчальної дисципліни «Бюджетна система України» вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів та методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Завдання: формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів та напрямів і форм фінансування видатків; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; формування знань з бюджетного процесу, з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Змістові модулі: сутність, призначення і роль бюджету держави; бюджет як основний фінансовий план держави; бюджетний дефіцит і джерела його фінансування; бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України; міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання; система доходів бюджету: система видатків бюджету; видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку; видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу; видатки бюджету на оборону та управління; видатки бюджету на обслуговування державного боргу; видатки бюджету на АПК.

 

Методичні видання з дисципліни "Бюджетна система України":

1.  Бюджетна система України : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2013.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Бюджетна система : навч. посібн. / С.І. Юрій, Й.М. Бес­кид, В.Г. Дем´янишин та ін.; [ред. С.І. Юрія та Й.М. Бескида]. — К. : Таксон, 2002. — 256 с.

2.  Василик О.Д. Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.

3.  Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні : проблеми розвитку : монографія / В.С. Загорський; Нац. академія держ. управління при Президентові України, Львівський регіонал. ін-т держ. управління. — Харків : ІНЖЕК, 2008.

4.  Бюджетний кодекс України // Урядовий кур´єр. — № 131. — 2001. — 25 липня.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)