Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів і кредиту МНАУ

Виробнича практика з фінансів підприємств

 

Мета: оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, поглиблення та закріплення знань, здобутих здобувачами вищої освіти в процесі їх теоретичної підготовки в межах університетської освіти.

Завдання: детальне ознайомлення із законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію фінансової роботи суб’єктів господарювання; опанування і засвоєння функцій основних ділянок фінансової роботи сільськогосподарських підприємств, ознайомлення з функціональними обов’язками працівників фінансового відділу підприємства; поглиблення знань, пов’язаних з порядком проведення грошових розрахунків, у тому числі готівкових та безготівкових; поглиблення знань, пов’язаних з порядком нарахування податків та зборів до бюджету та Пенсійного фонду; розраховувати суму амортизаційних відрахувань як для цілей оподаткування так і з позиції бухгалтерського обліку; визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів; визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства; проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності.

Південь Органік

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)