Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів і кредиту МНАУ

Організація діяльності податкової служби

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань, щодо сутності та основних принципів діяльності податкової системи, її структури і законодавчих засад.

Завдання: засвоєння знань з теорії податків; систематизація теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів оподаткування; здобуття навичок з нарахування та утримання різних видів податків; вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)