Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів і кредиту МНАУ

Фінансування і кредитування АПК – виробнича практика

Методичні видання зі спеціалізації "Фінансування та кредитування АПК":

Фінансування та кредитування АПК : методичні рекомендації з проходження виробничої практики зі спеціалізації для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит», 2011.

(Для того, щоб закачати -авторизуйтеся!)

Список рекомендованоїлітератури з дисципліни:

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України : за станом на 07.12.2000 р., №2121-ІІІ / Верховна рада України. — Офіц. вид. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

2. Про заставу : Закон України : за станом на 02.10.1992 р., №2654-XII / Верховна рада України. — Офіц. вид. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.— Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

3. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України : за станом на 19.06.2003 р., №979-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

4. Про Національний банк України : Закон України : за станом на 20.05.1999 р., №679-XIV / Верховна рада України. — Офіц. вид. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

5. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України : за станом на 20.09.2001 р., №2740-ІІІ / Верховна рада України. — Офіц. вид. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)